Základní informace

Kroužky probíhají denně, od pondělí do pátku, o víkendech mají členové ze začátečníků a pokročilých možnosti služeb.

Přípravný kurz A (6–9 let)
15.00–15.30, každý týden; cena: 7.200 Kč/rok, 3.900 Kč/pololetí

První kontakty s koněm, příprava koně, jízda s vodičem.

Přípravný kurz B (7–10 let)
15.30–17.30, každý týden; cena: 11.300 Kč/rok, 5.900 Kč/pololetí

Bližší kontakt v kolektivu s koňmi. Děti se učí postupně samostatně vést koně, základní informace a potřeby o koních, přípravu před a po ježdění a kolem koní. Vše probíhá pod stálým dohledem cvičitele.

Začátečníci (10–12 let)
15.30–18.30, každý týden; cena: 14.400 Kč/rok, 7.500 Kč/pololetí

Začátečník již samostatně o koně pečuje, umí sám koně přivázat, vyčistit, nasedlat a nauzdit, jezdí samostatně v kroku a klusu. Učí se zodpovědnosti vůči živému zvířeti, který vyžaduje kompletní péči. Začátečník již může navštěvovat víkendové služby.  

Mírně pokročilí (12–18 let)
15.30–18.30, každý týden; cena: 14.400 Kč/rok, 7.500 Kč/pololetí

Mírně pokročilý jezdec dále prohlubuje své dovednosti v působení na koně. Učí se cvalovým základům - zjm. na lonži. Rozšiřuje si znalosti koňské terminologie. Účastní se víkendových služeb. Věnuje se celkové péči o koně, koňským nemocem a zraněním, krmení a místování aj.

Pokročilí (12–18 let)
15.30–18.30, každý týden; cena: 15.300 Kč/rok, 8.000 Kč/pololetí

Pokročilí rozšiřují své jezdecké schopnosti, kdy koně již samostatně ovládají ve všech základních chodech. Rozvíjejí znalosti v terminologické oblasti sportovního ježdění, výcviku koně apod. Pokročilí již mohou navštěvovat víkendové služby. 

Poznáváme poníčky (2–6 let)
10.00–11.00 středa, 1x za 14 dní – rozdělené na sudé a liché týdny, pouze ve čtvrtek dopoledne; cena: 3.600 Kč/rok, 2.100 Kč/pololetí

Cvičení s poníky pro rodiče s dětmi předškolního věku, první setkání s koňským hřbetem pod dohledem cvičitelů za přítomnosti rodičů Děti si zvykají na kontakt s poníky, získávají rovnováhu potřebnou k samostatnému ježdění formou zábavného cvičení.

Je třeba, aby dítě splňovalo všechny podmínky přijetí dle svých zkušeností u koní (v případě, že si nebudete vědět rady, například ohledně zkušeností dítěte nebo věku, neváhejte nás kontaktovat na 222 333 808, popřípadě volejte Janě Plaché na 777 706 587 nebo pište na zmrzlik@ddmpraha.cz).