DDM hl. m. Prahy
Jezdecké středisko Zmrzlík
Jezdecké středisko Zmrzlík

Podmínky přijetí a storno podmínky

Podmínky pro přijetí dítěte a storno podmínky příměstského letního tábora JS Zmrzlík 2019

Aktivní zájem o jízdu na koni.

Absolvovaná první třída základní školy.

Věk: 7–15 let

Uhrazení celkové ceny tábora do 10 dnů od doručení potvrzení o registraci nejpozději
7 dní před zahájením tábora.

Dodání všech potřebných dokumentů a potvrzení požadovaných organizátory tábora (potvrzení o bezinfekčnosti, příslušná lékařská potvrzení, veškeré relevantní informace o zdravotním stavu dítěte atp.).

Storno podmínky

Dojde-li ke zrušení registrace na letní příměstský tábor dříve než 30 dní před zahájením turnusu (včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 0 % z celkové ceny tábora.
 Dojde-li ke zrušení registrace na  příměstský tábor 15 dní pře zahájením turnusu (včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 20 % z celkové ceny tábora.
 Dojde-li ke zrušení registrace na příměstský tábor 7 dní před zahájením turnusu (včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 60 % z celkové ceny tábora.
 Dojde-li ke zrušení registrace na  příměstský tábor 3 dny a méně, činí stornovací poplatek částku ve výši 80 % z celkové ceny tábora, stejně tak pokud přihlášené dítě na tábor nenastoupí vůbec.

V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.

V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.

Zrušení registrace lze provést pouze písemně a nebo prostřednictvím e-mailové komunikace realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů zadané při registraci na e-mailovou adresu tábora (zmrzlik@ddmpraha.cz). V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se však vrací poměrná část zaplacené ceny.

Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), organizátoři tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 14 dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo k potvrzení zrušení registrace v případě e-mailové komunikace).

Také by vás mohlo zajímat:

 • ZZVJ v Královicích

  VÍCE INFORMACÍ
 • INFORMACE pro víkendové jezdce

  VÍCE INFORMACÍ
 • Konec školního roku

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na letní tábory je v plném proudu!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme členy do pěveckého sboru

  VÍCE INFORMACÍ