Pravidla bodového programu (klientský účet)

PRAVIDLA

 1. Bodový program umožňuje našim klientům získávat body, které pak mohou uplatňovat jako slevu na kroužky a tábory, popř. při nákupu reklamních předmětů.
 2. Uplatňováním bodů klient uděluje svůj souhlas s účastí na bodovém programu a jeho pravidly.
 3. Klientem bodového programu se může stát každý, kdo má klientský účet. Vlastníkem klientského účtu je ten, kdo provedl či provede řádnou registraci na portal.ddmpraha.cz. Registraci je možné provést též přímo na webových stránkách www.ddmpraha.cz
 4. Pod jedním klientským účtem může být evidováno několik účastníků (např. sourozenci) aktivit (kroužků a táborů). Získané body se v rámci jednoho klientského účtu sčítají.
 5. Body lze získat po připsání platby v řádném termínu k přihlášce za kroužek DDM hl. m. Prahy. Výjimkou jsou CPD a tábory, které žádný zisk negenerují.
 6. Počet připsaných bodů se u jednotlivých kroužků může lišit. DDM hl. m. Prahy si vyhrazuje právo určit počet připsaných a uplatnitelných bodů v jednotlivých aktivitách.
 7. Získané body lze uplatnit při přihlašování účastníka na kroužky a tábory.
 8. Body nelze uplatnit na kroužek, na který již byl vytvořen předpis, např. body si nelze ponížit částku na druhé pololetí, pokud bylo dříve zaplaceno první pololetí u stejného kroužku. 
 9. V souladu se zněním novely Vyhlášky č. 74/2005 Sb. již nelze uplatnit sourozenecké slevy. Získané body v klientském centru tudíž již nejsou vázány na klientský účet (e-mail), nýbrž na konkrétního člena. Z toho vyplývá, že se uplatnění bodů na další aktivitu (např. sleva na tábor) týká konkrétního klienta, ne jeho sourozence.
 10. Body, které nebudou vyčerpané na slevy za volnočasové aktivity (kroužky, tábory), lze uplatnit při nákupu reklamních předmětů.
 11. Body za reklamní předměty může klient uplatnit až po přihlášení a zaplacení na druhou a další volnočasovou aktivitu.
 12. Převádění bodů na jiné klientské účty není možné.
 13. Body lze využít pouze v daném školním roce, a to nejpozději do 31. 8.
 14. Na získání ani uplatnění bodů nevzniká ze strany klienta právní nárok.

DDM hl. m. Prahy si vyhrazuje právo v případě nutnosti změnit pravidla bodového programu nebo bodový program s okamžitou platností ukončit.
Účastník, respektive zákonný zástupce, se zavazuje dodržovat pravidla bodového programu.
Kontakt na správce bodového programu – bodovyprogram@ddmpraha.cz.