Přihlašování na kroužky jezdectví 2021/22

Přihlašování na kroužky jezdectví na školní rok 2021/22 bude pro stávající členy otevřeno od 1. 8. 2021.
Pro nové uchazeče bude přihlašování otevřeno od 4. 9. 2021. Na dřívější přihlášky nových členů nebude brán zřetel, budou smazány, aby měl uchazeč šanci se přihlásit v řádném termínu.