DDM hl. m. Prahy
Jezdecké středisko Zmrzlík
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Jezdecké středisko Zmrzlík

Jízdárenské cviky

V kruhu změnit směr

Písmena: CX, XC, AX, XA
Popis cviku: Ve velkém kruhu uděláte půlkruh jako na malý kruh o průměru 10 metrů, přistavíte koně na druhou stranu a doděláte půlkruh na druhou stranu a poté pokračujete ve velkém kruhu.

Kruhy změnit

Písmena: AXC, CXA
Popis cviku: Vyjedete první polovinu velkého kruhu, koně přistavíte na druhou stranu a vyjedete první polovinu kruhu na druhé straně jízdárny.

Kruh zvětšit

 • Krok, klus, cval
 • Začátek i konec libovolný
 • Průměr malého kruhu 10 m

Kruh zmenšit

 • Krok, klus, cval
 • Začátek i konec libovolný
 • Průměr nejmenšího kruhu 6–8 m
 • Za stupňovitého přenášení váhy obracíme koně dovnitř pomocí vnitřní otěže za podpory vnější holeně.

 •  

Velký kruh

Drezurní obdélník má velikost 20 x 40, resp. 20 x 60 metrů. Dvacetimetrový kruh tedy znamená kruh přes celou šířku jízdárny a polovinu, resp. třetinu její délky. Začíná zpravidla v polovině krátké stěny, následující po povelu (písmena A a C) nebo v polovině dlouhé stěny (písmena B a E). Při jízdě na kruhu se nevyjíždějí rohy a nejezdí se po stěně, pouze se jí dotýkáte. Velký kruh se jezdí do odvolání nebo do dalšího povelu, není-li řečeno jinak.

Velký kruh se dá jezdit z C, A i z E a B

Malý kruh

Chce-li být trenér precizní, měl by definovat, jakou velikost požaduje, velikost malého kruhu totiž záleží na aktuální úrovni koně. Musí být dostatečně velký, aby jej byl kůň schopen projet rovnoměrně ohnutý a bez ztráty kmihu. Zatímco pro koně na úrovni Z je „malý kruh" desetimetrový, pro koně na úrovni T se jedná o kruh šestimetrový. Je možné jej provádět kdekoli na stěně i na střední čáře, dle určení trenéra.

Obloukem změnit směr

Další možnost změny směru při ježdění po celé jízdárně. Jezdec vyjede ze stěny na malý kruh, ale nedokončí jej a pokračuje na stěnu na druhou ruku. Výsledná figura má tvar kapky. Správně provedený oblouk nepřesáhne střední čáru, ale dotkne se jí a na délku odpovídá polovině jízdárny – tedy začínáme-li před rohem, končíme v polovině dlouhé stěny. Tento cvik se často pojí se stranovou prací – ustupováním na holeň nebo polovičním překrokem.

Vlnovka o 3 obloucích

Další ze základních ohýbacích cviků. Skládá se z půlkruhů (jejich velikost určuje počet oblouků a délka jízdárny) a rovných linií, kůň tedy střídá ohnutí a narovnání. Nesmí být hranatá, nemá rohy a nejezdí se při ní po stěně. V případě sudého počtu oblouků lze jejím prostřednictvím změnit směr.

Od stěny ke stěně

Při tomto cviku nejedeme až na protější dlouhou stěnu, ale vyjedeme pouze ke střední čáře a poté se vracíme zpět na stěnu. Vrchol oblouku je tedy v X, 5 metrů od stěny. Tento cvik je možno dělat i dvakrát na dlouhé stěně, pak je vrchol každého oblouku pouze 2,5 metru od stěny a dlouhé stěny se mezi oblouky dotýkáme v polovině (písmeno B nebo E).

Diagonálou změnit směr

Základní povel pro změnu směru.
Dlouhá diagonála začíná v prvním písmeni po krátké stěně (tj. K, H, M nebo F) a končí v posledním písmeni před protějším rohem (tedy tatáž písmena). Na diagonále by měl být kůň rovný a ta by měla procházet středem jízdárny, tedy písmenem X.

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Jarní prázdniny a hry v přírodě

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme pedagoga volného času

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na letní příměstské tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní soubor Opona doplňuje členy!

  VÍCE INFORMACÍ