Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy


Sídlo organizace:
Karlínské nám. 7
186 00 Praha 8

222 333 888


Střediska:
Karlínské Spektrum - Praha 8
Stadion mládeže - Praha 6
Stanice přírodovědců - Praha 5
Stanice techniků - Praha 6
Klub Klamovka - Praha 5
Jezdecké středisko Zmrzlík - Praha 5
Středisko informací a projektů - Praha 8