DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Pro školy a pedagogyKurzy


Kurzy kategorie
Další vzdělávání pedagogických pracovníkůVšechny kurzy mají platnou akreditaci vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Každý účastník kurzu získá po jeho úspěšném absolvování osvědčení.

Kontakt:
Mgr. Lucie Hunalová
e-mail: hunalova@ddmpraha.cz
tel.: 222 333 847, 774 706 094 

ADHD v předškolním a školním věku
Formou prožitku účastníci lépe porozumí specifikům v chování dětí s ADHD, ADD. Seznámí se a vyzkouší si konkrétní řešení typických situací, práci s jednotlivcem, se třídou a s rodiči.
Dětská atletika
Seznámení s hravou stránkou dětské atletiky a nácvikem atletických disciplín nenásilnou formou
Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování
Připomenutí požadavků na instruktora školního lyžování. Obnovení dříve získaných znalostí a dovedností. Seznámení se s novinkami z teorie i praxe výuky sjezdového a běžeckého lyžování i vedení školních lyžařských akcí.
Etuda a akční malba
Posílení schopnosti vytvářet spontánní vazby na vlastní výtvarné koncepty
Florbal ve školních podmínkách
Seznámení účastníků se zásobou modifikovaných her pro školní podmínky a s nejčastěji porušovanými pravidly ve školních podmínkách.
Hlas jako nástroj pedagoga
Vědomé a zdravé zacházení s hlasem a rozvíjení hlasových a mluvních předpokladů pedagoga. Osvojení základních principů hlasové hygieny.
Igelitové objekty a šperky
Získání nových poznatků a námětů pro výtvarné tvoření s žáky a jejich praktické vyzkoušení
Komunikační dovednosti
Cílem semináře je uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití pro efektivní jednání a prevenci sporů. Natrénovat vhodnou argumentaci v náročných situacích – rozpor se žáky, s rodiči. Uvědomit si jak reagujeme v krizových situacích, naučit se „řídit“ sám sebe. Nebát se prezentovat sám sebe, své názory, své zkušenosti.
Kurz o hře a kreativitě
Inspirace pro všechny, kteří na táboře, kroužcích a podobných akcích chtějí něco víc, než jen hlídat děti. Základní poznatky z psychologie a pedagogiky v praxi, které pomáhají vést děti k rozvoji konkrétních požadovaných klíčových kompetencí.
Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky
Doplnění znalostí a dovedností účastníků na úroveň odpovídající funkci instruktora vodní turistiky.
Motivační objektivní hodnocení
Prožitkový seminář především pro všechny, kteří mají ve svém popisu práce i hodnocení.
Multikultura – vzdělávání bez předsudků
Seznámení se s teoretickými východisky multikulturní výchovy a vzdělávání na základě praktických ukázek. Vytvoření postupů, které podpoří proces vzdělávání bez předsudků ve třídě a příprava projektového plánu pro práci s dětmi ve své třídě na jeden týden, který bude tyto postupy zahrnovat.
Osobnostní výchova a alternativní práce se třídou
Nácvik práce s dynamikou třídy, navazování optimálních vztahů ve třídě. Prevence proti šikaně.
Pedagogická práce s dětmi s poruchami chování
Praktické využití metod práce s problémovým dítětem v rámci zájmové činnosti.
Řešení konfliktů a práce s rodinou
Získávání algoritmů řešení konfliktů.
Setkání s hmotou
Cílem workshopu je naučit se vnímat variabilitu různých hmot a ochotu měkkých materiálů přejímat různé tvary. Nekonvenčnost postupů povýšit na tvůrčí princip, který umožní otevřenou spontaneitu.
Týmová spolupráce
Získání odpovědí na otázku, jaký je rozdíl mezi fungujícím týmem a příležitostně spolupracující skupinou lidí. Nácvik řízení týmu, odhalení příčin vzniku konfliktů, získání nového pohledu na sebe samotného.
Vyjednávání a argumentace
Cílem semináře je uvědomit si zákonitosti komunikace a jejich používání ve vyjednávacích situacích. Posílení schopnosti zaujmout, vysvětlit a prosadit myšlenku pomocí logických i pocitových nástrojů. Procvičení argumentace v různých situacích a vůči různým komunikačním partnerům. Zvládnutí vyjednávacích postupů a jejich použití.
Základní školní lyžování
Termín: 17. – 22. 1. 2022  Vzdělávací cíl:  Plně zvládnout techniku a metodiku výuky sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích v etapě základního nácviku. Seznámit se se všemi důležitými zásadami pobytu a pohybu dětí na sjezdových a běžeckých tratích i v horském terénu. Alespoň částečně zvládnout prvky druhé etapy základního lyžování a nových směrů v lyžování (freeride, skialp ski, race carving…). Získat přehled o lyžařské technologii využívané při školních lyžařských kurzech. Získat základní znalosti pedagogiky a didaktiky týkající se výuky lyžování. Seznámit se s legislativou školních lyžařských akcí a právními aspekty práce instruktora. Důkladně zvládnout problematiku prevence úrazů a první pomoci zraněnému.