Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Všechny kurzy mají platnou akreditaci vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Každý účastník kurzu splňující podmínky cílové skupiny získá po jeho plném absolvování osvědčení. Podmínkou pro vydání osvědčení je účast na vzdělávacím programu v plném rozsahu, tedy absolvování 100 % hodinové dotace.

Na základě novely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, která vstoupí v účinnost 1. 9. 2023, dochází ke zrušení akreditací vzdělávacích programů prohlubujícího vzdělávání. Platnost dosud udělených akreditací skončí uplynutím max. 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona. Podrobné informace na webových stránkách MŠMT.

Kontakt:
Mgr. Lucie Hunalová, DiS.
e-mail: hunalova@ddmpraha.cz
tel.: 222 333 847, 774 706 094 

Filtr