Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Všechny kurzy mají platnou akreditaci vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Každý účastník kurzu splňující podmínky cílové skupiny získá po jeho plném absolvování osvědčení. Podmínkou pro vydání osvědčení je účast na vzdělávacím programu v plném rozsahu, tedy absolvování 100 % hodinové dotace.

Kontakt:
Mgr. Lucie Hunalová, DiS.
e-mail: hunalova@ddmpraha.cz
tel.: 222 333 847, 774 706 094 

Filtr