DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – LEGOrobotika / od 3. tř. (8 - 15 let)

Podstatou těchto kurzů je konstrukce a programování robotů ze stavebnice LEGO MINDSTORMS. Při stavbě robotů si děti cvičí jemnou motoriku, technické myšlení a představivost. Začínají jednoduchými konstrukcemi a postupně se tyto konstrukce stávají složitějšími, až vytvoří funkční podvozek robota. Práce je zprvu hlavně mechanická, ale postupně se více přesouvá do oblasti práce s počítačem a tvorby programů pro řízení vytvořených konstrukcí. Cílem kurzu je rozvíjet u dětí technické myšlení, naučit je základům mechaniky, seznámit je se základními konstrukcemi strojů, principy mechanismů a se základy programování. Učí se pracovat soustředěně a plánovitě a zpětně vyhodnocovat vlastní řešení. Důraz je kladen na týmovou spolupráci a schopnost obhájit a prezentovat vlastní postupy. Základním výukovým nástrojem kurzu jsou robotické stavebnice LEGO MINDSTORMS NXT 1.0 a 3.0. Výuka žáků je hravá a doplňována o praktické ukázky a názorná vysvětlení.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1700 Kč
Cena za pol.: 950 / 950 Kč
PO 14:00-15:30


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3

Lektoři

Podobné