FIE

FEUERSTEINOVA METODA – NOVÝ KURZ PRO SENIORY


Otevíráme nový kurz od října 2021!!

Zveme na ukázkovou hodinu dne 29. 9. 2021 od 10 h.

Feuersteinovo instrumentální obohacení – FIE je mezinárodně rozšířená metoda, která se postupně již dostává do širšího povědomí i u nás. Je to metoda, při níž se pomocí speciálně navržených pracovních listů a s vedením lektora – tzv. zprostředkovatel rozvíjí kognitivní funkce. Velmi stručně řečeno tato metoda podporuje důležitou celoživotní dovednost učit se učit. Klient získává nástroje, aby mohl maximálně využít svůj potenciál, osobnostně a sociálně růst.