DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Středoškolská odborná činnost

Výsledky celostátního kola 43. ročníku

Celostátní kolo proběhlo 11. – 13. června a my přinášíme výsledky! Podívejte se, jak nakonec všechno dopadlo a prohlédnout si můžete i videoprezentace jednotlivých prací.

Z Prahy postoupilo do celostátního kola, které se letos konalo on-line, celkem 30 prací. Dva soutěžící se bohužel k obhajobě nedostavili, takže nakonec se ve finální přehlídce podařilo obhájit 28 soutěžních prací z Prahy a získat dvě první místa, čtyři druhá a jedno třetí. Všem soutěžícím blahopřejeme!

Mnozí budou dále pokračovat, ať už do zahraničních nebo do tuzemských soutěží, jako je například Česká hlavička. Přejeme proto hodně štěstí a budeme se těšit na další úspěchy. 

Výsledky soutěžních prací z kraje Praha:

Obor 1 – Matematika 

5. místo: Oliver Bukovianský  
Škola: Gymnázium, Na Zatlance 11, Praha 
Název práce: Rekurentní vztahy a vzorce pro n-té členy pro determinanty z n-diagonálních symetrických Toeplitzových matic sprvky tvořenými kombinačními čísly a jinými vzory 5  
Zvláštní cena: Návrh na cenu Učené společnosti ČR 

8. místo: Diana Bergerová  
Škola: Akademické gymnázium, Štěpánská 22, Praha 
Název práce: Ramseyova teorie  

13. místo: Jakub Vávra  
Škola: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 
Název práce: Využití numerických metod při řešení příkladů nebeské mechaniky  

Obor 2 – Fyzika 

2. místo: Marco Souza de Joode  
Škola: Gymnázium, Nad Štolou 1, Praha 7 
Název práce: Testování a kalibrace slunečního spektrometru  
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži Cena CZ.NIC (1.500 Kč)  
Cena MŠMT (kniha)  
Cena ČVUT Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské – poukázky Alza (2. místo – 2.000 Kč) 

9. místo: Tereza Vitoušová  
Škola: Gymnázium, Českolipská 373, Praha 9 
Název práce: Měření orgánových dávek v antropomorfním fantomu ročního dítěte při skiagrafii   
Cena České nukleární společnosti (3. místo – 1.000 Kč) 

Obor 3 – Chemie 

11. místo: Marek Beneš  
Škola: Masarykova střední škola chemická, Křemencova 12/179, Praha 
Název práce: Studium mechanismu oxidace a redukce terpenu citralu pomocí elektrochemických a spektroskopických metod   
Zvláštní cena: Návrh na cenu Nadačního fondu J. Heyrovského 

Obor 4 – Biologie 

6. místo: Anna Urushadze  
Škola: Gymnázium, Botičská 1, Praha 2 
Název práce: Motorické učení u myšího VPA modelu autismu   
Nominace na účast v zahraniční soutěži International Wild Research Week, Švýcarsko 

15. místo: Anna Marie Smutná  
Škola: Gymnázium, Nad Alejí 1952/5, Praha 6 
Název práce: Hledání genů ovlivňujících růst exkretorní buňky Caenorhabditis elegans   

Obor 6 – Zdravotnictví 

2. místo: Petra Miškovičová  
Škola: Gymnázium, Botičská 1, Praha 2 
Název práce: Příprava a analýza konjugátu CTX-DFO jako potenciálního nosiče v nukleární medicíně
Cena CZ.NIC (1.500 Kč), Cena MŠMT (kniha)  
Cena Národního centra pro mladé chemiky – knižní poukázky (2. místo)  
Cena ředitele Fyziologického ústavu AV, v.v.i (2. Místo) 

8. místo: Ema Joudalová  
Škola: Gymnázium, Na Zatlance 11/1330, Praha 5 
Název práce: Měření objemu orgánů in vitro a in vivo pomocí neinvazivních zobrazovacích metod (MRI, UZ)  

Obor 7 – Zemědělství, hospodářství 

8. místo: Klára Kolevská  
Škola: Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55, Praha 4 
Název práce: Myxomatózní degenerace atrioventrikulárních chlopní v interní veterinární medicíně malých psů  

Obor 8 – Ochrana a tvorba životního prostředí 

6. místo: Tadeáš Vachek  
Škola: PORG, Lindnerova 3, Praha 8 – Libeň 
Název práce: Mapování a morfologická analýza populací koljušky tříostné na území Prahy a okolí  

16. místo: Veronika Hanušová  
Škola: Gymnázium, Botičská 1, Praha 2 
Název práce: Netopýři Prahy a jejich ochrana  

Obor 9 – Strojírenství, doprava 

7. místo: Michal Trs  
Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Masná 18, Praha 1 
Název práce: Autoblok realizovaný systémem Arduino  

11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů 

3. místo: Martin Kubíče  
Škola: Gymnázium, Na Zatlance 1330/11, Praha 
Název práce: Asanace Žižkova – dokument o panelovém domě  
Cena CZ.NIC (1.000 Kč)  
Cena MŠMT (kniha) 

9. místo: Jan Liška, Michal Beneš, Lukáš Jandus  
Škola: VOŠS a SPŠS, Dušní 17/900, Praha 1 
Název práce: Revitalizace panelového domu  

12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 

6. místo: Vladimír Vávra 
Škola: Gymnázium, Arabská 682/14, Praha 
Název práce: Videokurz a sbírka úloh pro předmět programování 

14. místo: Oliver Morgan  
Škola: Gymnázium, Arabská 14, Praha 6 
Název práce: Smartbag  

13 – Ekonomika a řízení 

1. místo: Otakar Kořínek  
Škola: Gymnázium Nový PORG, Pod Krčským lesem 25, Praha 4 
Název práce: Analýza dopadu pandemie COVID-19 na spotřebitelské výdaje v amerických okresech
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Merkur "Člověk a společnost"  
Cena CZ.NIC (2.000 Kč)  
Cena MŠMT (kniha)  
Cena rektorky VŠE v Praze prof. Ing. Hany Machkové, CSc. (1. místo 5000 Kč) 

5. místo: Vojtěch Maroul  
Škola: Českoslovanská akademie obchodní, Resslova 5, Praha 2 
Název práce: Burza a její strategie   

6. místo: Marek Havelka  
Škola: Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Lipí 1911, Praha 
Název práce: Světové ekonomické krize a jejich spojitosti   

14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 

2. místo: Natálie Kikoťová  
Škola: Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 621/45, Praha 
Název práce: Krátkodobý a dlouhodobý efekt filmového násilí na agresivitu diváka  
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Merkur "Člověk a společnost" 
Cena CZ.NIC (1.500 Kč)  
Cena MŠMT (kniha) 

4. místo: Barbora Kotuláková  
Škola: Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6 
Název práce: Nevědomé faktory v reklamě a jejich působení na spotřebitele  

15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby  

1. místo: Šimon Bartoň  
Škola: Malostranské gymnázium, Josefská 7, Praha 
Název práce: Překlad a rozbor vybraných básní ze sbírky „100 Gedichte“ Tilla Lindemanna 
Cena CZ.NIC (2.000 Kč)  
Cena MŠMT (kniha) 

16 – Historie 

7. místo: Vojtěch Tabačík  
Škola: Mensa gymnázium, Španielova 1111/19, Praha 
Název práce: Interpretace politických rozhodnutí Abrahama Lincolna a jeho zobrazení v němém filmu 20. století  

15. místo: Vojtěch Zdobínský  
Škola: Gymnázium, Arabská 682/14, Praha 6 
Název práce: Haitská revoluce   

17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 

2. místo: Adam Hoško  
Škola: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 
Název práce: Komparace prezidentských voleb v USA 2016 a 2020 

18 – Informatika 

5. místo: Teodor Machart  
Škola: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 
Název práce: Automatizace platformy Autopen pomocí Computer vision  
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži  
Cena firmy CADWare – předplatné časopisu 

14. místo: Ivan Anikin  
Škola: Gymázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, Praha 
Název práce: Implementace neuronových sítí v herních prostředích 
Cena firmy CADWare – předplatné časopisu 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Služba převádění ze škol na kroužek je osvědčená cesta pro nejmladší školáky

  VÍCE INFORMACÍ
 • KAZ – Klub anonymních záškoláků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Známe téma letošní soutěže "Foto na šňůře"

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ