DDM hl. m. Prahy
Stadion mládeže
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stadion mládeže

Nekonečná štafeta

U malých dětí či začátečníků začínáme s nácvikem štafety – předání kolíku – za chůze, zkoušení povelů a předávaní horním či spodním způsobem, a také předávání z pravé ruky do levé.

Děti mají v oblibě tzv. nekonečnou štafetu. Můžeme ji udělat závodivou formou. Podle počtu děti rozdělíme do stejně početných družstev a snažíme se, aby děti byly rozděleny do výkonnostně stejných družstev, stanovíme vzdálenosti, které děti běží, než předají štafetový kolík dalšímu členovi družstva. Vzdálenost jednotlivých úseků je dána počtem dětí v družstvu a celkovou délkou trati.

Například máme 400m atletický ovál, ve družstvu je 9 dětí a každý z nich běží vzdálenost 50 m a předá kolík dalšímu členovi. Na startu musíme mít dva členy družstva, protože jeden vybíhá a druhý čeká na donesení štafetového kolíku do prostoru start-cíl. Úkolem celého družstva je dopravit štafetový kolík, co nejdříve do cíle, nepřeběhnout předávkové území a předávat štafetový kolík pokud možno v běhu, aby se zamezilo ztrátě rychlosti díky předávce a zvýšil se náskok před ostatními družstvy.

Člen každého družstva, který je na startu, na povel trenéra vybíhá a předává kolík svému kolegovi nebo kolegyni z družstva na první předávce a zároveň zde čeká. Takto si jednotlivá družstva postupně předávají kolík a jednotliví členové se posunují po stanovištích. Vyhrává družstvo, které má všechny členy nejrychleji na výchozích pozicích a štafetový kolík v cíli.

Máme-li hodně dětí, můžeme vytvořit další družstva stejně početná a všechna družstva mohou mezi sebou závodit až nekonečně, protože stále mohou někomu dalšímu kolík předat. Aniž si to děti uvědomí, naběhají velké množství rychlých úseků a rozvíjejí tím schopnost vytrvalosti v rychlosti. Trénink není pro ně monotónní, ale zábavný.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Výtvarná soutěž na pokračování

  VÍCE INFORMACÍ
 • Audiopříběhy Baboček

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevíráme 11. května

  VÍCE INFORMACÍ
 • Miniscéna přijímá nové členy

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ
Zemřel Oto Maget
Ve věku 85 let zemřel bývalý ředitel DDM hl. m. Prahy pan PhDr. Oto Maget. Poslední rozloučení se koná 28. 5. ve 13 hodin v Ústřední obřadní síni na hřbitově Olšany.