DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Letem s větrem

Cíl: Hlavním úkolem tohoto programu je ukázat dětem, že technika a manuální činnost není jejich nepřítelem. Prostřednictvím světa leteckého modelářství se děti dozvídají zajímavosti z oblasti létání a její historie nebo základní konstrukční a aerodynamické zákonitosti. Žáci v programu využívají pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, čímž se rozvíjí jemná motorika, celková pohybová koordinace a manuální zručnost.

Klíčové kompetence: kompetence pracovní, sociální a personální, k řešení problémů
Cílová skupina: I. a II. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem program navazuje na 5.9.1 RVP ZV (Člověk a svět práce)
Délka programu: 2 hodiny (120 minut)
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: 6 žáků (zbývající žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: František Pechlát, Ondřej Kozohorský
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace: 
Výsledkem snažení je jednoduché balzové házedlo postavené podle předloženého nákresu.
Děti se seznamují s různými druhy nářadí, jejich použitím a bezpečným zacházením. Po představení technologického postupu se děti pouštějí pod vedením lektora do samostatné práce. Při výrobě házedla je kladem důraz na přesné zabroušení hran křídel, lepení jednotlivých dílů a celkového provedení.
Za příznivého počasí, a pokud nám dá řídící věž povolení, porovnáme letové vlastnosti našich házedel při soutěži. 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Bodový program (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Podzimní prázdniny 27. – 29. 10. 2021

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hackuj jako profík!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zahájení kroužků ve školním roce 2021/22

  VÍCE INFORMACÍ
 • Vrch Petřín

  VÍCE INFORMACÍ