DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Řečniště (14 - 18 let)

Řečniště je projekt určený středoškolským studentům a jejich pedagogům, který má rozvíjet komunikační schopnosti studentů. Během tří dnů a celkem pěti seminářů si studenti osvojí základy verbální a neverbální komunikace, hlasového projevu, improvizace, debaty a argumentace. Na závěr proběhne soutěžní klání, ze kterého vzejde novodobý Cicero. Účast studentů je možná pouze se souhlasem školy. Veškeré další informace a přihlášky na mailu lapackova@ddmpraha.cz


Ceny a termíny

Cena za vstup: 500 Kč
11.11.2019 09:00 - 13.11.2019 16:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři