Karlínské jeviště

Karlínské jeviště bylo zpočátku koncipováno jako nesoutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů určená především těm ochotnickým tělesům, která se z nejrůznějších důvodů obvykle neúčastní postupových přehlídek. Toto divadelní setkání mělo vždy formu dílny, kde klasickou porotu, která v době vzniku této akce většinou rozhodovala na soutěžních přehlídkách, nahradil lektorský sbor zkušených divadelníků, který ihned po představení vede se členy souborů přátelský rozhovor, jenž respektuje pojetí inscenace zvolené režisérem a zároveň důsledně vychází z podmínek, v nichž soubor pracuje a v nichž nechybějí motivační prvky, ale i náměty jak postupovat dále, jak celkově, tak i při eventuálním dotažení předvedené inscenace. Lektorský sbor během přehlídky každoročně oceňuje některé výkony i tvůrčí počiny.

V průběhu let se toto základní zaměření přehlídky dále vyvíjelo, kromě začínajících souborů se jí pravidelně účastní i zkušenější soubory, často vynikající úrovně. I ty však vítají možnost předvést své inscenace na takovéto divadelní dílně, kde mohou načerpat velké množství tvůrčích myšlenek a inspirací a zároveň jim lektoři mohou poradit, jak je případně možné hru ještě před eventuálním uvedením na postupové přehlídce vylepšit.

Souborům, které svou účast na přehlídce Karlínské jeviště chápou jako jeden ze stupňů k úspěšné účasti na postupové přehlídce, předkládáme možnost účasti na nadstavbovém divadelním semináři s názvem Karlínské jevištní povídání. Ten se uskutečňuje zpravidla tři týdny po konání přehlídky a zabývá se výhradně těmito vybranými inscenacemi. Z představení sehraných během přehlídky Karlínské jeviště jsou pořízeny videonahrávky a ukázky, které jsou pak použity v následném důkladném rozboru inscenací.

V posledních letech provází Karlínské jeviště velký zájem souborů. Původní třídenní časový prostor už dávno nepostačuje. V listopadu se proto koná podzimní část přehlídky, dále se uskuteční zimní část přehlídky, a to v lednu následující rok.

V lektorském sboru Karlínského jeviště se střídají osvědčení odborníci. Jsou mezi nimi Vlastimil Venclík (dramatik, scenárista a režisér), Mária Uhrínová (režisérka v několika profesionálních souborech, divadelní pedagožka a publicistka).

Hracími prostory přehlídky Karlínské jeviště je Divadelní sál Karlínského Spektra (jeviště 5 x 5 m, komornější prostředí, vhodný zejména pro kukátkové uspořádání). Pořadatel nabízí souborům možnost hrát také ve Velkém sále (variabilní prostor nebo klasické jeviště s horší akustikou a problematickým zatemněním, vhodný zejména pro pohybové divadlo).

Více na www.karlinskejeviste.cz a na facebooku

Galerie