Otvírání

Krajská postupová přehlídka dětského divadla aneb to nejlepší z Prahy. Festival dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů, z něhož mohou vybrané inscenace postoupit na celostátní přehlídku Dětská scéna. 

Program Otvírání je sestaven z inscenací pražských souborů, které postoupily z obvodních kol, ve výjimečných případech mimopražských souborů, které byly vybrány z oblastních kol nebo neměly možnost projít přehlídkou nižšího stupně.

Funkce přehlídky

Konfrontovat různé styly práce s dětskými soubory a vytvořit prostor pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci vedoucích.

Odborným rozborem inscenací pomoci vedoucím souborů v další práci s dětmi a ve stavbě scénického tvaru. Těm, kteří s takovou prací teprve začínají, umožnit zorientovat se v problematice a v současné podobě oboru dramatické výchovy, dětského divadla a recitace.

Vybrat soubory, které by byly svou kvalitou a originalitou přínosem pro celostátní přehlídku dětských souborů Dětská scéna. Lektorský sbor (odborná porota) může doporučit programové radě DS 2014 jeden soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku, popřípadě další inscenace do širšího výběru.

Smyslem pořádání přehlídek dětského divadla, dětského loutkového divadla a dětského přednesu není soutěžení. Na přehlídce nebude určováno pořadí (první, druhé, třetí... místo). Lektorský sbor (porota) vybere bez vyhlášení pořadí nejzajímavější inscenace do přehlídky vyššího stupně.

rok 2015 – výsledky

Galerie