Příspěvky zdravotních pojišťoven a MPSV

Zdravotní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

 • Pohybové aktivity – taneční a sportovní zájmové útvary (až 500 Kč)

Poskytuje příspěvky pro děti a mládež v rámci programu Klub pevného zdraví.
Více informací na https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/pohybove-aktivity

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)

 • Pohybové a regenerační aktivity  – sportovní, relaxační a taneční zájmové útvary (až 500 Kč)

Příspěvky jsou poskytovány v rámci programu Zdraví.
Více informací na https://www.vozp.cz/cs/klient/programy-preventivni-pece/Program-POHYB/

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

 • Příspěvek na pobyt – škola v přírodě, školka v přírodě, letní tábor (až 500 Kč)

Příspěvek je poskytován v rámci programu Škola.
Více informací na http://www.cpzp.cz/clanek/4102-0-Preventivni-programy-CPZP-v-roce-2015.html

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

 • Příspěvek na tábor
 • Příspěvek na taneční a pohybové aktivity
 • Příspěvek na přilbu

Příspěvky jsou poskytovány v rámci programu Benefity, jehož součástí je Vitakarta, na kterou členové získávají body, které poté přeměňují na příspěvky.
Více informací: http://www.benefityozp.cz/

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

 • Příspěvek na sportovní a pohybové aktivity
 • Příspěvek na prevenci úrazů – ochranné pomůcky

Příspěvek je poskytován v rámci balíčku pro Žáky a studenty.
Více informací na http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2015

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV)

 • Příspěvek na sportovní aktivity pro děti s nadváhou (až 500 Kč)
 • Příspěvek na školu v přírodě, dětský tábor, sportovní soustředění (až 500 Kč)

Příspěvky jsou poskytovány v rámci preventivních programů. K čerpání příspěvků je nutné zřídit si Kartu života.
Více informací na http://www.zpmvcr.cz/prevence/

Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna (RBP)

 • Příspěvek na školku v přírodě (až 500 Kč)

Příspěvek je poskytován v rámci preventivních balíčků.
Více informací na http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/

Podpora poskytována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

 • Mimořádná okamžitá pomoc – poskytnutí jednorázového finančního příspěvku k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně právní ochranou dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34.100 Kč.

Základní informace o jednotlivých dávkách najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz.
Podrobnější informace vám poskytnou, a případné dotazy k vaší konkrétní situaci odpoví, pracovníci Úřadu práce České republiky.