DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Základní školní lyžováníVzdělávací cíl: Plně zvládnout techniku a metodiku výuky sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích v etapě základního nácviku.
Seznámit se se všemi důležitými zásadami pobytu a pohybu dětí na sjezdových a běžeckých tratích i v horském terénu.
Alespoň částečně zvládnout prvky druhé etapy základního lyžování a nových směrů v lyžování (freeride, skialpin, race carving…).
Získat přehled o lyžařské technologii využívané při školních lyžařských kurzech.
Získat základní znalosti ze specifiky pedagogiky a didaktiky týkající se výuky lyžování.
Seznámit se s legislativou školních lyžařských akcí a právními aspekty práce instruktora.
Důkladně zvládnout problematiku prevence úrazů a první pomoci zraněnému.
Obsah:
Teoretická výuka: (17 hodin)
Historie lyžování a lyžařské výuky, základy teorie a biomechaniky lyžování, zásady vedení bezpečného výcviku, znalost rizik, prevence úrazů, první pomoc, technologie lyžařské výzbroje a výstroje, všeobecná lyžařská průprava, teorie techniky a metodika výcviku sjíždění a zatáčení na lyžích, teorie techniky a metodika výcviku běhu na lyžích, organizace a plánování školního lyžařského výcviku a další

Praktická výuka: (33 hodin)
Všeobecná lyžařská průprava, specializovaná lyžařská průprava pro nácvik smykového oblouku, technika a metodika paralelního oblouku, procvičení specializované průpravy pro carvingový oblouk, seznámení se specifiky výuky na lyžích snowblade, základy freerider lyžování, technika a metodika klasického způsobu běhu na lyžích, technika a metodika bruslení na lyžích a další
Hodinová dotace: 50 hodin (šestidenní prezenční soustředění)
Počet účastníků, cílová skupina: 10–12 účastníků na jednoho instruktora – učitelé ZŠ, SŠ, pedagogové VČ, vychovatelé, asistenti pedagoga
Předpokládá se alespoň krátká pedagogická praxe, zvládnutí techniky lyžování sjezdového i běžeckého na úrovni základní etapy lyžařského výcviku.   
Lektor: Mgr. Jiří Štěrba, Mgr. Jan Beneš
Místo:  Krkonoše – Janské Lázně, eventuálně další vhodné lyžařské areály
Cena: V roce 2016 dotovaná cena 2400 Kč (platí pro pedagogické pracovníky) 

Podobné články

Baseballové minimum
Příprava účastníků na trénování základů baseballu a softballu, vedení a přípravu týmu pro hru, organizaci mládežnických turnajů či utkání, předvedení základních baseballových dovedností, vysvětlení základních pravidel hry.
Dětská atletika
Seznámení s hravou stránkou dětské atletiky a nácvikem atletických disciplín nenásilnou formou
Kin-ball pro školy
I: Získání certifikace 7. stupně – iniciace – základní seznámení s kin-ballem. II: Zvládnutí základů kin-ballu na školní úrovni, která umožní další rozvoj učitelů i hráčů pro účely rozvoje pohybových dovedností žáků.
Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování
Připomenutí požadavků na instruktora školního lyžování. Obnovení dříve získaných znalostí a dovedností. Seznámení se s novinkami z teorie i praxe výuky sjezdového a běžeckého lyžování i vedení školních lyžařských akcí.
Florbal ve školních podmínkách
Seznámení účastníků se zásobou modifikovaných her pro školní podmínky a s nejčastěji porušovanými pravidly ve školních podmínkách.