Porotci

Prohlédněte si složení našich porot a podívejte se, kdo hodnotí vaši práci. 

1 – Matematika a statistika 
 

Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. 
Doc. RNDr. Josef Benda, CSc. 
Mgr. Ing. Jakub Šolc, Ph.D. 
                   

2 – Fyzika

RNDr. Filip Křížek, Ph.D.
RNDr. Michael Solar, CSc.
RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc.
RNDr. Martin Macháček, CSc.

3 – Chemie 

Prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc
Ing. Tomáš Pekárek, Ph.D. 
Jan Doubský, Ph.D. 

4 – Biologie a vědy o Zemi 

RNDr. Vlasta Coufalová 
Ing. Michal Plundra 
Ing. Barbora Kurkinová 

5 - Molekulární biologie 

RNDr. Jan Fíla, Ph.D. 
Ing. Milada Čovanová, Ph.D. 
RNDr. Petr Zouhar, Ph.D. 

6 – Zdravotnictví  

 
 

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH 
MUDr. Markéta Pfeiferová 
MUDr. Petr Struk 

8 – Ochrana životního prostředí 

Ing. David Lukáč 
Ing. Karla Braunová 
RNDr. Jiří Libus, Ph.D. 

9 – Strojírenství, hutnictví a doprava 

Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 
Ing. Richard Čech 
Ing. Norbert Dolejš 

10 – Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 

RNDr. Stanislav Račinský, CSc. 
Ing. Josef Černohous 
Ing. Matěj Černohous 

11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů 

Ing. arch. Martin Pácha 
Ing. David Plojhar 
Ing. arch. Veronika Škardová 

12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 

Ing. Ondřej Mandík 
Doc. Ing. Lubomíra Dvořáková, Ph.D. 
Petr Naske 

13 – Ekonomika a řízení 

Doc. Ing. Petr Mazouch, Ph.D. 
Ing. Petr Řežábek 
Ing. Kateřina Šímová 

14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času  

Doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 
PaedDr. Zdeňka Hiřmanová 
Mgr. Jan Žufníček 

15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
16 – Historie  

Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. 
Mgr. Hana Vondráková 

Mgr. Petra Procházková 
PhDr. Kristýna Kaucká, Ph.D. 

17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 

PhDr. Soňa Rysová 
Mgr. Štěpán Záhorský 
JUDr. Boris Štefl 

18 – Informatika 

Bc. Petr Bittner 
Ing. Jiří Sejtko 
Pavel Šuk