Porotci

Prohlédněte si složení našich porot a podívejte se, kdo hodnotí vaši práci. 

Obor  

Složení poroty

1 – Matematika a statistika 

 

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.                       

doc. RNDr. Josef Benda, CSc. 

Ing. Jakub Šolc, Ph.D.  

2 – Fyzika 

RNDr. Filip Křížek, Ph.D.   

RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc. 

RNDr. Martin Macháček, CSc.

3 – Chemie 

prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc. 

Ing. Jan Doubský, Ph.D. 

Ing. Jan Hynek, Ph.D. 

4 – Biologie, geografie a geologie 

RNDr. Vlasta Červinková

Ing. Michal Plundra 

Ing. Barbora Kurkinová

5 – Molekulární biologie 

Ing. Milada Čovanová, Ph.D.

RNDr. Jan Fíla, Ph.D. 

RNDr. Petr Zouhar, Ph.D.

6 – Zdravotnictví  

 

MUDr. Petr Struk 

MUDr. Dominika Benešová 

MUDr. Alena Šteflová 

7 – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství  

RNDr. Jiří Libus, Ph.D. 

Ing. David Lukáč 

Ing. Karla Braunová 

8 – Ochrana a tvorba životního prostředí 

RNDr. Jiří Libus, Ph.D. 

Ing. David Lukáč 

Ing. Karla Braunová 

 

9 – Strojírenství, hutnictví a doprava 

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 

Ing. Norbert Dolejš 

doc. Ing. Josef Kolář, CSc.

10 – Elektrotechnika, elektronika
a telekomunikace 

Ing. Josef Černohous 

RNDr. Stanislav Račinský, CSc. 

Ing. Jan Havlík, Ph.D. 

11 – Stavebnictví, architektura
a design interiérů 

Ing. arch. Martin Pácha 

Ing. David Plojhar 

Ing. arch. Veronika Škardová 

12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 

Ing. Ondřej Mandík 

doc. Ing. Lubomíra Dvořáková, Ph.D. 

Petr Naske 

13 – Ekonomika a řízení 

Ing. Petr Řežábek 

doc. Ing. Petr Mazouch 

Ing. Kateřina Šímová 

14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času  

doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 

Mgr. Jan Žufníček 

Mgr. Markéta Simandlová

15 – Teorie kultury, umění
a umělecké tvorby

Mgr. Hana Vondráková 

Mgr. Štěpán Záhorský 

JUDr. Zoja Dvořáková

16 – Historie

Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. 

Mgr. Petra Procházková 

PhDr. Kristýna Kaucká, Ph.D. 

17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 

Mgr. Hana Vondráková

Mgr. Štěpán Záhorský 

JUDr. Zoja Dvořáková

18 – Informatika 

Bc. Petr Bittner

Ing. Jiří Sejtko 

Pavel Šuk