Kontakty

Kateřina Špronglová 
garantka krajského kola SOČ 
spronglova@ddmpraha.cz 
604 600 498, 777 706 527 

Mgr. Petra Procházková 
koordinátorka  
prochazkova@ddmpraha.cz 
603 514 665 

PaedDr. Blanka Spieglerová 
konzultantka 
spieglerova@ddmpraha.cz 
777 706 525  

Monika Sobková 
administrátorka 
sobkova@ddmpraha.cz 
774 706 098 

Adresa: 
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 
Karlínské nám. 7 
186 00  Praha 8