Krok za krokem

Rozhodli jste se zapojit do SOČ a nevíte, co všechno vás teď čeká? Projděte to s námi krok za krokem. 

  • Výběr tématu – to už máte nejspíš za sebou, přesto se můžete podívat na několik tipů, jak k práci přistoupit. Podívat se můžete i do archivu prací nebo na minulé videoprezentace.

  • Samostatný výzkum a napsání soutěžní práce – výzkum se odvíjí podle tématu, nezapomeňte si během něj dělat poznámky, jak jste postupovali a z jaké literatury jste čerpali, ušetříte si tím pozdější práci. Doporučený rozsah práce je 20–30 normostran (bez příloh). Můžete využít šablonu SOČ a zásady tvorby odborných prací, případně se podívejte do archivu prací. Dobrý pozor dávejte také na citace, řídí se normou ČSN ISO 690, použít můžete generátor citací.  

  • Natočení videoprezentace – součástí přihlášky je také odkaz na videoprezentaci, ukládá se v části B přihlášky. Délka videa je 7–10 minut. Návod naleznete také na stránkách soc.cz. Po každém soutěžním kole je možné videoprezentaci upravit podle doporučení porotců.  

  • Přihlášení do soutěže – elektronickou přihlášku najdete na soc.cz/prihlaska, další informace jsou na stránce Jak vyplnit přihlášku SOČ. Vše si v klidu projděte a vyplňte, části A + B vyplňuje soutěžící, část C školní garant. Součástí přihlášky je elektronická verze práce a videoprezentace. Po odeslání je možné přihlášku ještě několik dní editovat, případné problémy můžete řešit s organizátory daného kola. V letošním ročníku se neodevzdává tištěná verze práce. Přihlášku je potřeba odevzdat do 31. 3. 2024, ovšem musíte být přihlášeni už před školním kolem.   

  • Školní kolo SOČ – během února a března musí proběhnout školní kola obhajoby SOČ. Ty pořádá po domluvě se studenty školní garant soutěže. Po jejich úspěšném průběhu potvrdí školní garant postup práce do krajského kola (v Praze okresní kolo neprobíhá ). 

  • Přihlášku je nutné vytisknout, pak ji podepíše student i školní garant a zašlou poštou nebo e-mailem (spronglova@ddmpraha.cz). Do krajského kola práci posune školní garant soutěže. Přihláška obsahuje elektronickou verzi práce, videoprezentaci, soutěžící vyplní část přihlášky A a B, část přihlášky C vyplní a potvrdí škola. Kompletní podepsanou přihlášku lze zaslat elektronicky na spronglova@ddmpraha.cz nebo poštou na adresu SOČ DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8, 186 00.

  • Krajské kolo SOČ – letos proběhne v pondělí 29. dubna v Karlínském Spektru. Pro obhajobu si připravte prezentaci, ve které představíte svůj výzkum, jeho metody, cíle a výsledky. Mezi jednotlivými koly ji můžete podle připomínek poroty upravovat.     

  • Celostátní kolo SOČ – koná se tentokrát 21. – 23. června v Pardubicích a postupují do něj ti nejlepší z každého soutěžního oboru. Doufáme, že úspěšných pražských zástupců bude letos co nejvíce.