O soutěži

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Soutěží se v 18 oborech, projekty jsou výsledkem dlouhodobé práce a výzkumu studentů s hlubším odborným zájmem. 

Účast v soutěži nabízí inspiraci samostatně řešit odborné problémy, příležitost spolupracovat s odborníky, prezentovat a obhájit své názory a práci, nalézt svůj obor a možná budoucí profesi. Přináší také možnosti postupu do prestižních celostátních i zahraničních soutěží.  

Soutěž vyhlašuje MŠMT, celostátním garantem je Národní pedagogický institut ČR. SOČ probíhá na úrovni školního, krajského a celostátního kola. DDM hl. m. Prahy zajišťuje a garantuje krajské kolo v Praze, ve spolupráci se středními školami a odborníky, kteří práce studentů konzultují a hodnotí při prezentacích a obhajobách.  

www.soc.cz 
www.ddmpraha.cz/soc