Organizátoři a partneři

Realizace soutěže je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Magistrátem hl. m. Prahy. Generálním sponzorem soutěže je společnost CZ.NIC, dalšími sponzory jsou společnosti Vodafone a Avast. Krajské kolo v Praze podpořil také projekt Pecha kucha.

Garantem celostátní organizace je Národní pedagogický institut ČR. DDM hl. m. Prahy je garantem krajského kola SOČ v Praze, ve spolupráci s MŠMT, NPI ČR a Magistrátem hl. m. Prahy.