Pro pedagogy

Máte mezi svými studenty zájemce o účast v soutěži SOČ? Pak musí projít školním kolem, aby bylo možné postoupit do kola krajského (okresní kolo se v Praze nekoná). Jak takové školní kolo probíhá a co je k jeho uspořádání potřeba? 

Pro školní kolo nejsou stanovena striktní pravidla, záleží tak především na možnostech školy a pedagogů. Podmínkou je veřejná obhajoba soutěžní práce. Tato obhajoba může proběhnout před třídou za přítomnosti pedagoga, nejlépe školního garanta SOČ, případně jeho kolegy z oboru, ve kterém student práci obhajuje. Je také možné uspořádat obhajobu pro více zájemců z různých tříd najednou, podle toho, jak jsou jednotlivé obory zastoupeny.  

Na základě daných kritérií pak pedagog práci doporučí k dalšímu postupu do krajského kola. Školní garant soutěže následně v elektronickém systému SOČ postup potvrdí v části C přihlášky. Poté přihlášku vytiskne a vše stvrdí svým podpisem a razítkem školy.   

Pokud je na vaší škole garant SOČ, obraťte se na něj s žádostí o pomoc. Poradí vám, jak veřejnou obhajobu organizovali v předchozích ročnících a zároveň vám pomůže s formalitami potřebnými pro postup do krajského kola.  

Jestliže ale na vaší škole zatím garant SOČ není, je potřeba, aby se jím některý z pedagogů stal. Školní garant dostane přístupové heslo do elektronického systému SOČ, kde potvrzuje účast studentů ve školním kole.  

Po zvládnutí obhajoby ve školním kole je potřeba odevzdat práci a přihlášku do krajského kola. Přihláška se vyplňuje v elektronické podobě (část A + B) a zároveň se zde vkládá i elektronická verze práce.