DDM hl. m. Prahy
Stadion mládeže
Stadion mládeže
Stadion mládeže

KontaktyStadion mládeže DDM hl. m. Prahy
Na Kotlářce 1
160 00  Praha 6
222 333 883
stadion@ddmpraha.cz
 

Zástupkyně ředitele DDM hl. m. Prahy pro Stadion mládeže
Mgr. Žaneta Krejčí Václavková
vaclavkova@ddmpraha.cz
777 706 589, 222 333 880

Oddělení pravidelných činností (kroužky)
Mgr. Jitka Fialová
fialova@ddmpraha.cz
777 741 706, 222 333 887

Oddělení příležitostných akcí (tábory a akce)
Michal Vojáček
vojacek@ddmpraha.cz
602 321 223

CPD Cipísek
Mgr. Marie Rychlíková
cipisek@ddmpraha.cz
773 938 274

Ekonomka (pouze po, st a pá)
222 333 884