Rekreační běhání

Rekreační běhání je umožněno bezplatně všem držitelům platné karty, která je vydána na základě přihlášky.

Neomezené využítí atletického oválu je umožněno za dodržovaní stanovených pravidel, především následujících:

  • Rekreační běžci mohou atletický stadion využívat každý den v době 6.00–10.00 a 19.00–22.00, ovšem musí mít u sebe průkaz rekreačního běžce Stadionu mládeže.
  • Průkaz lze získat bezplatně, po vyplnění základních osobních údajů a seznámení se s pravidly využití atletického stadionu. Souhlas s pravidly se potvrdí vlastnoručním podpisem.

Pravidla bezplatného využití atletického stadionu k rekreačnímu běhu:

  • Bezplatně využívat atletický stadion lze pouze ke zlepšení vlastní fyzické kondice, nikoli k organizované a komerční činnosti.
  • V první dráze neběhat, je nejvíce namáhána, a proto se využívá pouze při závodech.
  • Přednost využívat atletický stadion mají pravidelné činnosti – zájmové útvary Stadionu mládeže a pronájmy areálu.
  • Pořadatel akcí na Stadionu mládeže je oprávněn rekreační běžce požádat o opuštění areálu v případě konání závodů či organizování akcí.
  • Bezplatně lze využívat pouze toalet, šatny a sprchy nejsou k dispozici.
  • V zimních měsících neposkytujeme osvětlení stadionu.
  • Dodržovat provozní řád areálu.