DDM hl. m. Prahy
Stadion mládeže
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stadion mládeže

Hřiště na softball a baseball