DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
přihlášení (kroužky, tábory)
Stanice přírodovědců

KontaktyStanice přírodovědců hl. m. Prahy
Drtinova 1a
155 00  Praha 5
222 333 860/1
priroda@ddmpraha.cz

Recepce
222 333 860

Zástupce ředitele DDM hl. m. Prahy pro Stanici přírodovědců
RNDr. Vlasta Coufalová – 222 333 861, 777 706 592, coufalova@ddmpraha.cz

Ekonomka
Hana Marková – 222 333 862, markova@ddmpraha.cz
úřední dny: po, st, pá

Centrum pro předškolní děti 777 706 635 (po 12.30 pouze SMS)
Lucie Silná a Ing. Jaroslava Hlaváčková, cpdsp@seznam.cz

Pedagogové:

Kancelář č. 1 222 333 863
Ing. Jana Bendová – akce, granty, bendova@ddmpraha.cz
Hana Hrdinová – tábory, adopce zvířat, hrdinova@ddmpraha.cz
Michal Hrdina – soutěže a olympiády, hrdina@ddmpraha.cz

Kancelář č. 2 222 333 864
Mgr. Linda Rottová – vedoucí oddělení zájmových útvarů, rottova@ddmpraha.cz
Marie Roubíčková – výukové programy pro školy, marie.roubickova@ddmpraha.cz

Vedoucí chovatel
Jan Hříbal, 222 333 865

Chemie
Ing. Zdenko Procházka, 776 781 923