DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců

Krokouš

Původní hra Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy "Krokouš" je určena účastníkům našich kroužků a pravidelným návštěvníkům akcí i zájemcům z řad široké veřejnosti ve věku od 4 do 26 let. Smyslem hry pořádané od roku 2006 je sběr otisků razítek s podobiznou krokodýla nilského – "Krokouše" do hrací kartičky (k vyzvednutí v kanceláři Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy). V průběhu konání soutěže, odpovídající trvání školního roku, je každý měsíc připraveno několik možností jak získat další otisk razítka. Nedílnou součástí hry je pravidelná měsíční "Soutěž na nástěnce" připravená na většinou přírodovědná témata. Každý z účastníků soutěže bude při jejím červnovém slavnostním ukončení odměněn hodnotnou cenou odpovídající počtu nasbíraných razítek. 
 
Krokouš – 2020/21
Kdo se může zúčastnit: každý ve věku 4–26 let
Doba trvání: září 2020 – červen 2021
Pravidla: od září do června bude Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy pořádat akce pro veřejnost. Za každou účast či úspěšně splněnou soutěž získá účastník „Krokouše“ do své knížečky. V červnu bude možné získané „Krokouše“ proměnit v hodnotné ceny. Počty razítek pro získání cen budou zveřejněny v červnu.
Ceny: pravítko/záložka, blok, peněženka, skládací příbor/tričko

Akce ve školním roce 2020/21, při kterých lze získat "Krokouše"
Pravidelné měsíční akce:
"Soutěž na nástěnce" (úspěšné vyplnění – alespoň na 70 %).

Říjen
Podzimní prázdniny (příměstský tábor)

Listopad
Halloween aneb Duše a dušičky (podzimní tradice)

Prosinec
Adventní zastavení (tvořivá dílna)
Adventní výlet
Burza minerálů
Vánoční hra
Štědrý den se zvířátky

Leden
Soutěž „Foto na šňůře“

Únor
Pololetní prázdniny (příměstský tábor)
Jarní prázdniny (příměstský nebo lyžařský tábor)
Masopust – informace na webových stránkách

Březen
Jarní výstava

Duben
Velikonoční výlet do zoo
Velikonoční dílny
City Nature Challenge – účast v projektu
Pálení čarodějnic

Květen
Tematické odpoledne – informace na webových stránkách

Červen
Den dětí
Víkend otevřených zahrad
Zakončení školního roku a rozdávání odměn za „Krokouše“

A další akce pořádané Stanicí přírodovědců DDM hl. m. Prahy (přírodovědné exkurze apod.)

Razítko "Krokouše" lze získat i za každého kamaráda, který se přihlásí do kroužku a je nový v databázi Stanice přírodovědců.
Více informací k soutěži na nástěnce a hře "Krokouš" na e-mailové adrese: hrdina@ddmpraha.cz

 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Přihlašování na kroužky jezdectví 2021/22

  VÍCE INFORMACÍ
 • Informace k táborům

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na kroužky 2021/22

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na letní příměstské tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ