Chemická olympiáda

Česká nejvyšší chemická soutěž pořádaná MŠMT je vyhlašována každoročně a je určena pro žáky základních a středních škol. Olympiáda se dělí do čtyř kategorií, které jsou rozdílně obtížné. Každé z nich se mohou zúčastnit nejen žáci, pro které je určena, ale také mladší žáci, kteří se takto připravují na další ročníky a obohacují si tak své znalosti. Každá kategorie je dělena na jednotlivá soutěžní kola, ve kterých žáci řeší teoretické a praktické úlohy.
Hlavním garantem olympiády evidované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT – organizace pověřená MŠMT ČR) a Ústřední komise Chemické olympiády (ÚK ChO). Podrobné informace, stejně jako možnost registrace (studentů, pedagogů a škol) naleznete na webových stránkách soutěže. Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem krajských kol v Praze.

Složení krajské komise:
Předseda: RNDr. Jan Kratzer, Ph.D
Tajemník: Michal Hrdina

Členové:  
prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.
Ing. Zdenko Procházka, CSc.
Ing. Bohuslav Dušek, CSc.
Doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Ing. Markéta Řezanková, Ph.D.
Mgr. Stanislav Luňák
RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
Ing. Ondřej Šimůnek
Mgr. Eva Vrzáčková

Kontakty na obvodní garanty Chemické olympiády:
Praha 1

SVČ Jednička – Truhlářská 8
Lenka Suchopárová, telefon: 778 972396, e-mail: suchoparova@svc1.cz
Praha 2
Dům dětí a mládeže Praha 2 – Lublaňská 18
Mgr. Kristýna Marková, telefon: 222 510 746, e-mail: kristyna.markova@ddm-ph2.cz
Praha 3
Dům dětí a mládeže Praha 3 (Ulita) – Na Balkáně 100
Eva Němcová, telefon: 222 990 330, e-mail: eva.nemcova@ulita.cz
Praha 4
Základní škola Horáčkova – Horáčkova 1100
RNDr. et Bc. Ivana Čapková, telefon: 261 225 848, e-mail: capkova@horackova.cz
Praha 5
Dům dětí a mládeže Praha 5 – Štefánikova 11
PaedDr. Jana Hromádková, telefon: 257 323 918, e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz
Praha 6
Gymnázium Jana Keplera – Parléřova 2
Ing. Marie Gregorová, telefon: 603 523 411, e-mail: gregorova@gjk.cz
Praha 7
Dům dětí a mládeže Praha 7 – Na Výšinách 1
Vlasta Trnková, telefon: 724 350 606, e-mail: vlastatrn@volny.cz
Praha 8
Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála – Přemyšlenská 15
Jana Vaněčková, telefon: 233 553 790, e-mail: vaneckova@ddmpraha8.cz
Praha 9
Dům dětí a mládeže Praha 9 – Generála Janouška 1060
Mgr. Gabriela Fuková, telefon: 286 889 428, e-mail: gabriela.fukova@ddmpraha9.cz
Praha 10
Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM – Pod Strašnickou vinicí 23
Bc. Zbyněk Chalupa, telefon: 603 178 820, e-mail: chalupa@dumum.cz

Chemická olympiáda – 60. ročník (2023/2024)
Pro účast v soutěži je nutná předchozí registrace školy a studentů na nových oficiálních stránkách Chemické olympiády! Registrace se týká od září 2018 všech kategorií A, E, B, C i D. Distribuce podkladů pro kategorii D je v kompetenci obvodních garantů, jejichž seznam i s kontakty naleznete nad tímto textem. Členy školních a obvodních komisí prosíme o odevzdání výsledků bezprostředně po ukončení příslušného kola soutěže! Harmonogram s termíny všech částí soutěže i s časem vkládání výsledků naleznete na webových stránkách soutěže. Výsledky odevzdané po tomto termínu nebudou přijaty! Děkujeme.

O termínu společného vyhlášení výsledků Chemické olympiády spojeného s předáním cen (první tři) i diplomů (pro úplně všechny účastníky) jsou soutěžící informování na krajském kole. Výsledky ChO KK kategorií A a E byly vyhlášeny v úterý 5. 12. 2023 od 17.45 hodin. Vyhlášení ChO KK kategorie B proběhne v pondělí 8. 1. 2024 od 14 hodin v sále hlavní budovy Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Opožděné vyzvedávání diplomů žákem či jeho zástupcem ze školy či rodiny je možné vždy v pondělí (mimo velikonočního) až středu od 8.00 do 17.30 hodin. Předání proběhne v kanceláři číslo 1 hlavní budovy Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, na adrese Drtinova 1a, Praha 5 – Smíchov. Diplomy a ceny si, prosím, vyzvedněte nejpozději do měsíce od konání krajského kola, pozdější vyzvednutí diplomu či ceny je možné pouze po předchozí domluvě, ale nejpozději do konce daného školního roku.

Harmonogram 60. ročníku Chemické olympiády (z webových stránek ChO)

Ročník 60. Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D Kategorie E
září
Školní kolo – přihlašování studentů
04.09. – 03.11.
Školní kolo - přihlašování studentů
04.09. – 07.12.
Školní kolo – přihlašování studentů
04.09. – 12.03.
Školní kolo – přihlašování studentů
04.09. – 13.02.
Školní kolo – přihlašování studentů
04.09. – 03.11.
listopad
Školní kolo
03.11.
Školní kolo – zápis výsledků
03.11. – 10.11.
Krajské kolo – výběr studentů
11.11. – 18.11.
     
Školní kolo
03.11.
Školní kolo – zápis výsledků
03.11. – 08.11.
Krajské kolo – výběr studentů
09.11. – 14.11.
Krajské kolo
22.11.
Krajské kolo – zápis výsledků
22.11. – 08.12.
prosinec
Krajské kolo
01.12.
Krajské kolo – zápis výsledků
01.12. – 08.12.
Národní kolo – výběr studentů
09.12. – 16.12.
Školní kolo
07.12.
Školní kolo – zápis výsledků
07.12. – 14.12.
Krajské kolo – výběr studentů
15.12. – 22.12.
   
Národní kolo – výběr studentů
09.12. – 16.12.
leden
Národní kolo
29.01. – 01.02.
Krajské kolo
04.01.
Krajské kolo – zápis výsledků
04.01. – 11.01.
   
Národní kolo
28.01. – 01.02.
únor
Národní kolo – zápis výsledků
01.02. – 08.02.
   
Školní kolo
09.02. – 13.02.
Školní kolo – zápis výsledků
09.02. – 17.02.
Okresní kolo – výběr studentů
18.02. – 23.02.
Národní kolo – zápis výsledků
02.02. – 08.02.
březen    
Školní kolo
08.03. – 12.03.
Školní kolo – zápis výsledků
08.03. – 20.03.
Krajské kolo – výběr studentů
21.03. – 28.03.
Okresní kolo
01.03. – 05.03.
Okresní kolo – zápis výsledků
01.03. – 09.03.
Krajské kolo – výběr studentů
10.03. – 14.03.
Krajské kolo
25.03.
Krajské kolo – zápis výsledků
25.03.
 
duben    
Krajské kolo
10.04.
Krajské kolo – zápis výsledků
10.04. – 17.04.
   

Struktura jednotlivých kol
Školní kola ChO zajišťují školy. Podklady k soutěži obdrží pověřená osoba dané školy po předchozí registraci na stránkách Chemické olympiády a přihlášení u garanta krajského kola (kategorie A, E, B a C) případně garantů kola obvodního (kategorie D). Obvodní kolo ChO je zajišťováno příslušným obvodním garantem. V kompetenci garanta a obvodní komise je výběr postupujících ze školního kola a dohled nad pořádáním a regulérností obvodního kola. Krajská kola ChO všech kategorií zajišťuje Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. S ohledem na vybavenost laboratoře pro praktickou část probíhá soutěž ve spolupráci s PřF UK v Praze (kategorie A a C), VŠCHT v Praze (kategorie B a D) a MSŠCH (kategorie E). Postupující soutěžící jsou kontaktováni prostřednictvím garanta krajského kola (A, E, B a C) či garantů obvodních (D).

Odborná soustředění a semináře
Přípravný seminář pro kategorii A proběhne (termín v přípravě) na VŠCHT Praha. Účast na semináři je možná pouze po předchozí registraci uskutečněné u hlavní paní tajemnice ChO. Počet míst je omezen.
Letní odborné soustředění bude jako každoročně probíhat v Běstvině.