DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
přihlášení (kroužky, tábory)

Chemická olympiádaHlavním garantem olympiády akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT – organizace pověřená MŠMT ČR) a Ústřední komise Chemické olympiády (ÚK ChO). Oficiální stránky Chemické olympiády naleznete na adrese: www.chemicka-olympiada.cz.
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem krajských kol v Praze. Přihlásit se k účasti v Chemické olympiádě (ChO) je možné na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz

Složení krajské komise:
Předseda: RNDr. Jan Kratzer, Ph.D
Tajemník: Michal Hrdina
Členové:  
prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.
Ing. Zdenko Procházka, CSc.
Ing. Bohuslav Dušek, CSc.
Ing. Kamil Záruba, CSc.
RNDr. Miroslav Štěpánek
Mgr. Markéta Zajícová
Mgr. Michal Řezanka
Mgr. Stanislav Luňák
Mgr. Jan Svoboda

Složení obvodní komise:
Praha 1: Dům dětí a mládeže – Slezská 21
Mgr. Pavlína Ráslová, e-mail: pavlina.raslova@ddm-ph2.cz

Praha 2: Dům dětí a mládeže – Slezská 21
Mgr. Pavlína Ráslová, e-mail: pavlina.raslova@ddm-ph2.cz

Praha 3: Dům dětí a mládeže – Na Balkáně 100
Eva Němcová, e-mail: eva.nemcova@ulita.cz

Praha 4: Základní škola Horáčkova – Horáčkova 1100
RNDr. Ivana Čapková, e-mail: capkova@horackova.cz

Praha 5: Dům dětí a mládeže – Štefánikova 235/11
Jana Hromádková, e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz

Praha 6: Základní škola Hanspaulka – Sušická 1000/29
Ing. Marie Pojerová, e-mail: pojerova.zsh@seznam.cz

Praha 7: Dům dětí a mládeže – Na Výšinách 1
Vlasta Trnková, e-mail: vlastatrn@volny.cz

Praha 8: Dům dětí a mládeže – Přemyšlenská 1102/15
Jana Vaněčková, e-mail: vaneckova@ddmpraha8.cz

Praha 9: Dům dětí a mládeže – Generála Janouška 1060
Lenka Suchopárová, e-mail: Lenka.Suchoparova@ddmpraha9.cz

Praha 10: Základní škola Nad Přehradou – Nad Přehradou 469
Mgr. Ivan Tomeš, e-mail: tomes@zsnpr.cz

Chemická olympiáda – 54. ročník (2017/18)
 
Pro účast v soutěži je nutná předchozí registrace školy a studentů na nových oficiálních stránkách Chemické olympiády! Registrace se týká od září 2016 všech kategorií A, E, B, C i D.
 
Členy školních i obvodních komisí prosíme o odevzdání výsledků nejpozději do týdne od data ukončení příslušného kola soutěže!
 
Harmonogram 54. ročníku Chemické olympiády
Kolo

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

    Kategorie E

Školní kolo

8. 11. 2017

10. 4. 2018

22. 3. 2018

5. – 13. 2. 2018

8. 11. 2017

Obvodní kolo

 –

 –

2.–6. 3. 2018

 

Krajské kolo

8. 12. 2017

10. 5. 2018

 18. 4. 2018

21. 3. 2018

29. 11. 2017

Ústřední kolo

29.1. – 1. 2. 2018

 –

 –

29.1. – 1. 2. 2018
 
Struktura jednotlivých kol 
Školní kola ChO zajišťují školy. Podklady k soutěži obdrží pověřená osoba dané školy po předchozí registraci na stránkách Chemické olympiády a přihlášení u garanta krajského kola (kategorie A, E, B a C) případně garantů kola obvodního (kategorie D).
Obvodní kolo ChO je zajišťováno příslušným obvodním garantem. V kompetenci garanta a obvodní komise je výběr postupujících ze školního kola a dohled nad pořádáním a regulérností obvodního kola.
Krajská kola ChO všech kategorií zajišťuje Stanice přírodovědců DDM hlavního města Prahy. S ohledem na vybavenost laboratoře pro praktickou část probíhá soutěž ve spolupráci s PřF UK v Praze (kategorie A, E a C) a VŠCHT v Praze (kategorie B a D). Postupující soutěžící jsou kontaktování prostřednictvím garanta krajského kola (A, E, B a C) či garantů obvodních (D).
Národní kolo ChO se bude konat ve dnech 29. 1.–1. 2. 2018 v Hradci Králové (Farmaceutická fakulta)
Mezinárodní chemická olympiáda (49. ročník) – International Chemistry Olympiad (IChO) je určena pro soutěžící ChO kategorie A v termínu 19.–29. 7. 2018.
 
Odborná soustředění a semináře
Celorepublikové přípravné semináře pro kategorie A, E  probíhají v následujících termínech – v přípravě (NTK Praha v budově Národní technické knihovny   a v Olomouci). Účast na seminářích je možná pouze po předchozí registraci uskutečněné nejpozději do konce října 2017 u tajemnice ChO. Počet míst je omezen. 
Letní odborné soustředění bude jako každoročně probíhat v Běstvině.
 
Chemická olympiáda – 54. ročník (2017/18)

Výsledky 54. ročníku

V pátek 8. 12. 2017 proběhlo na PřF UK v Praze krajské kolo Chemické olympiády kategorie A

 
Ve středu 29. 11. 2017 proběhlo na MSŠCH v Praze krajské kolo Chemické olympiády kategorie E
 
 
Chemická olympiáda – 53. ročník (2016/17)

Výsledky 53. ročníku (2016/2017)

V pátek 9. 12. 2016 proběhlo na PřF UK v Praze krajské kolo Chemické olympiády kategorie A

Kategorie A

Vyhlášení kategorie A  proběhlo v úterý 13. 12. 2016 od 14 hodin na Stanici přírodovědců. Úspěšní řešitelé (to jest ti, co získali alespoň 50 % bodů) jsou označeni tučným písmem. Výhercům blahopřejeme.

 
Kategorie B
V čtvrtek 27. 4. 2017 proběhlo na VŠCHT v Praze krajské kolo Chemické olympiády 

Vyhlášení kategorie B  proběhlo ve středu 3. 5. 2017 od 14 hodin na Stanici přírodovědců. Úspěšní řešitelé (to jest ti, co získali alespoň 50 % bodů) jsou označeni tučným písmem. Výhercům blahopřejeme.

Kategorie C
Ve středu 12. 4. 2017 proběhlo na PřF UK v Praze krajské kolo Chemické olympiády kategorie C

Vyhlášení kategorie C  proběhlo v úterý 18. 4. 2017 od 14 hodin na Stanici přírodovědců. Úspěšní řešitelé (to jest ti, co získali alespoň 50 % bodů) jsou označeni tučným písmem. Výhercům blahopřejeme.

Kategorie D

V úterý 28. 3. 2017 proběhlo na VŠCHT v Praze krajské kolo Chemické olympiády kategorie

Výsledková listina

Vyhlášení výsledků kategorie D proběhlo ve středu 5. 4. 2017 od 14 hodin na Stanici přírodovědců.
Úspěšní řešitelé (to jest ti, co získali alespoň 50 % bodů) jsou označeni tučným písmem. 
Výhercům blahopřejeme.

Podobné články

Olympiády
Organizujeme a garantujeme krajská kola Chemické, Zeměpisné a Biologické olympiády.
O nás
Stanice přírodovědců nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež se zaměřením na přírodní vědy a chovatelství. Areál se nachází za Obchodním centrem Nový Smíchov v parku Sacre Coeur.