DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Chemická olympiáda

Hlavním garantem olympiády evidované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT – organizace pověřená MŠMT ČR) a Ústřední komise Chemické olympiády (ÚK ChO). Podrobné informace, stejně jako možnost registrace (studentů, pedagogů a škol) naleznete na webových stránkách soutěže. Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem krajských kol v Praze.

Složení krajské komise:
Předseda: RNDr. Jan Kratzer, Ph.D
Tajemník: Michal Hrdina

Členové:  
prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.
Ing. Zdenko Procházka, CSc.
Ing. Bohuslav Dušek, CSc.
Ing. Kamil Záruba, CSc.
RNDr. Miroslav Štěpánek
Mgr. Markéta Zajícová
Mgr. Michal Řezanka
Mgr. Stanislav Luňák
Mgr. Jan Svoboda

Složení obvodní komise:
Praha 1: Dům dětí a mládeže – Slezská 21
Bc. Jaroslava Bednářová, e-mail: jaroslava.bednarova@ddm-ph2.cz, spv@ddm-ph2.cz

Praha 2: Dům dětí a mládeže – Slezská 21
Bc. Jaroslava Bednářová, e-mail: jaroslava.bednarova@ddm-ph2.cz, spv@ddm-ph2.cz

Praha 3: Dům dětí a mládeže – Na Balkáně 100
Eva Němcová, e-mail: eva.nemcova@ulita.cz

Praha 4: Základní škola Horáčkova – Horáčkova 1100
RNDr. Ivana Čapková, e-mail: capkova@horackova.cz

Praha 5: Dům dětí a mládeže – Štefánikova 235/11
Jana Hromádková, e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz

Praha 6: Základní škola Hanspaulka – Sušická 1000/29
Ing. Marie Pojerová, e-mail: pojerova.zsh@seznam.cz

Praha 7: Dům dětí a mládeže – Na Výšinách 1
Vlasta Trnková, e-mail: vlastatrn@volny.cz

Praha 8: Dům dětí a mládeže – Přemyšlenská 1102/15
Mgr. Lenka Hartmanová, e-mail: hartmanova@ddmpraha8.cz

Praha 9: Dům dětí a mládeže – Generála Janouška 1060
Lenka Suchopárová, e-mail: Lenka.Suchoparova@ddmpraha9.cz

Praha 10: Základní škola Nad Přehradou – Nad Přehradou 469
Mgr. Ivan Tomeš, e-mail: tomes@zsnpr.cz

Chemická olympiáda – 56. ročník (2019/2020)

Pro účast v soutěži je nutná předchozí registrace školy a studentů na nových oficiálních stránkách Chemické olympiády! Registrace se týká od září 2018 všech kategorií A, E, B, C i D. Distribuce podkladů pro kategorii D je v kompetenci obvodních garantů, jejichž seznam i s kontakty naleznete nad tímto textem. Členy školních a obvodních komisí prosíme o odevzdání výsledků bezprostředně po ukončení příslušného kola soutěže! Harmonogram s termíny všech částí soutěže i s časem vkládání výsledků naleznete na webových stránkách soutěže

Harmonogram 56. ročníku Chemické olympiády

Kolo

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

    Kategorie E

Školní kolo

7. 11. 2019

30. 3. 2020

6. až 10. 3. 2020

3. – 11. 2. 2020

7. 11. 2019

Obvodní kolo

 –

 –

28. 2. – 3. 3. 2020

-

Krajské kolo

6. 12. 2019

22. 4. 2020

 2. 4. 2020

24. 3. 2020

27. 11. 2019

Ústřední kolo

27. – 30. 1. 2020

 –

 –

26. – 30. 1. 2020

Struktura jednotlivých kol 

Školní kola ChO zajišťují školy. Podklady k soutěži obdrží pověřená osoba dané školy po předchozí registraci na stránkách Chemické olympiády a přihlášení u garanta krajského kola (kategorie A, E, B a C) případně garantů kola obvodního (kategorie D).

Obvodní kolo ChO je zajišťováno příslušným obvodním garantem. V kompetenci garanta a obvodní komise je výběr postupujících ze školního kola a dohled nad pořádáním a regulérností obvodního kola.

Krajská kola ChO všech kategorií zajišťuje Stanice přírodovědců DDM hlavního města Prahy. S ohledem na vybavenost laboratoře pro praktickou část probíhá soutěž ve spolupráci s PřF UK v Praze (kategorie A a C), VŠCHT v Praze (kategorie B a D) a MSŠCH (kategorie E). Postupující soutěžící jsou kontaktování prostřednictvím garanta krajského kola (A, E, B a C) či garantů obvodních (D).

Odborná soustředění a semináře

Celorepublikové přípravné semináře pro kategorii A probíhají v následujících termínech – (termín v přípravě)  na NTK Praha a (termín v přípravě) v Pevnosti poznání Olomouc. Účast na seminářích je možná pouze po předchozí registraci uskutečněné nejpozději do konce (termín v přípravě) u tajemnice ChO. Počet míst je omezen. 

Letní odborné soustředění bude jako každoročně probíhat v Běstvině.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Zálohy na letní tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Miniscéna přijímá nové členy

  VÍCE INFORMACÍ
 • Soutěž na nástěnce na měsíc duben

  VÍCE INFORMACÍ
 • Ušijte si kapsu na mobil!

  VÍCE INFORMACÍ
 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ