DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Zeměpisná olympiáda

Hlavním garantem olympiády evidované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Geografická sekce katedry sociální geografie a regionálního rozvoje (PřF UK – organizace pověřená MŠMT ČR) a Ústřední komise Zeměpisné olympiády (ÚK ZO) spolu s Českou geografickou společností (ČGS). Podrobné informace naleznete na webových stránkách soutěže. Krajským garantem v Praze je Oddělení sportu, volného času a projektů při Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy. Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je pořadatelem všech krajských kol v Praze. Přihlásit se k účasti v Zeměpisné olympiádě (ZO) je možné na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz

Rozdělení účastníků do kategorií:
Kategorie A – žáci 6. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 1. ročníku).
Kategorie B – žáci 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 2. ročníku).
Kategorie C – žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 3. a 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 1. a 2. ročníku).
Kategorie D – studenti středních škol a gymnázií (u čtyřletých gymnázií studenti 1. až 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 3. až 6. ročníku, u osmiletých gymnázií 5. až 8. ročníku).

Organizační garant soutěže:
Mgr. Jakub Jelen, e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz
 
Krajský garant v Praze:
Mgr. Michaela Perková, e-mail: michaela.perkova@praha.eu
 
Složení krajské komise:
Tajemník: Michal Hrdina
Členové krajské komise:
RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
RNDr. Vlasta Coufalová
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mgr. Jiří Podlaha
Mgr. Kristýna Sedláčková
 
Kontakty na garanty jednotlivých obvodů:
Praha 1: Dům dětí a mládeže – Lublaňská 18
Soňa Brandnerová, tel.: 702 031 409, 222 510 746, e-mail: sona.brandnerova@ddm-ph2.cz, spv@ddm-ph2.cz
 
Praha 2: Dům dětí a mládeže – Lublaňská 18
Soňa Brandnerová, tel.: 702 031 409, 222 510 746, e-mail: sona.brandnerova@ddm-ph2.cz, spv@ddm-ph2.cz
 
Praha 3: Dům dětí a mládeže, Na Balkáně 100
Eva Němcová, tajemnice, tel.: 271 771 012, 271 771 025, 271 771 026, e-mail: eva.nemcova@ulita.cz
 
Praha 4: Základní škola, Ke Kateřinkám 1400  
Kateřina Poláková, tel.: 226 809 716, e-mail: polakova@zskaterinky.cz
 
Praha 5: Dům dětí a mládeže, Štefánikova 11
Jana Hromádková, tel.: 257 323 918, e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz
 
Praha 6: Dům dětí a mládeže, U Boroviček 1/648
Mgr. Jiří Podlaha, tel.: 235 323 333, e-mail: podlaha@ddmp6.cz
 
Praha 7: Dům dětí a mládeže, Šimáčkova 16
Dagmar Krajčová, tel.: 728 127 385, e-mail: krajcova@ddmpraha7.cz
 
Praha 8: Dům dětí a mládeže, Dolákova 537
Martina Ježková, e-mail: jezkova@ddmpraha8.cz
 
Praha 9: Dům dětí a mládeže, Generála Janouška 1060
Lenka Suchopárová, tel.: 286 889 428, e-mail: Lenka.Suchoparova@ddmpraha9.cz
 
Praha 10: ZŠ Brigádníků, Brigádníků 510/14
Mgr. Alena Bartošová, e-mail: alenabartosova@seznam.cz

Zeměpisná olympiáda – 21. ročník (2018/2019)
Časový harmonogram:
Školní kolo – nejpozději do 31. 1. 2019 (školní kola si vyučující organizují samostatně!)
Okresní kolo v Praze 1 až 5 – 20. 2. 2019, v Praze 6 až 10 – 27. 2. 2019 (jarní prázdniny)
Krajské kolo – 20. 3. 2019
Celostátní kolo – 25. až 26. 4. 2019

Také by vás mohlo zajímat:

 • Spektrum hlásí několik volných míst na táborech

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Prázdninový provoz Klubu Klamovka. Zahájení pravidelné činnosti ve školním roce 2019/20

  VÍCE INFORMACÍ
 • Rozšiřujeme nabídku výuky hry na hudební nástroje

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na letní tábory je v plném proudu!

  VÍCE INFORMACÍ