DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Akademie mládežeVŠCHT v Praze a Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy pořádají pro studenty gymnázií, odborných škol a ostatní zájemce z řad veřejnosti výroční 50. ročník Akademie mládeže. Přednášky se konají vždy v úterý od 17 hodin v posluchárně B II v budově B VŠCHT (Praha 6-Dejvice, Technická 1903).

Informace k přednáškám na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz

Program 50. ročníku
 
Datum: 3. 10. 2017  
Téma: O čem je současná biochemie
Přednášející: prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
 
Datum: 17. 10. 2017  
Téma: O čem je současná anorganická chemie                                                                         

Přednášející: prof. Dr. Ing. David Sedmidubský

 
Datum: 31. 10. 2017   
Téma: O čem je současná petrochemie
Přednášející: doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
 
Datum: 14. 11. 2017   
Téma: O čem je současná makromolekulární chemie
Přednášející: prof. Ing. Jan Roda, CSc.
 
Datum: 28. 11. 2017   
Téma: O čem je současná organická chemie
Přednášející: prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
 
Datum: 12. 12. 2017
Téma: O čem je současná fyzikální chemie
Přednášející: prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph. D.