DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
Login

Akademie mládežeVŠCHT v Praze a Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy pořádají pro studenty gymnázií, odborných škol a ostatní zájemce z řad veřejnosti výroční 50. ročník Akademie mládeže. Přednášky se konají vždy v úterý od 17 hodin v posluchárně B II v budově B VŠCHT (Praha 6-Dejvice, Technická 1903).

Informace k přednáškám na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz