Akademie mládeže

VŠCHT v Praze a Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy pořádají pro studenty gymnázií, odborných škol i ostatní zájemce z řad veřejnosti již 55. ročník Akademie mládeže. Přednášky se každoročně konají vždy v úterý od 17 hodin v posluchárně B II v budově B VŠCHT (Praha 6 – Dejvice, Technická 1903).  Informace k přednáškám na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz

Akademie mládeže 2022 – program 55. ročníku:

Téma: Bramborový polymer
Přednášející: Ing. Drahomír Čadek, Ph.D.
Datum: 4. 10. 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Bioplyn jako nový moderní zdroj energie
Přednášející: Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc.
Datum: 18. 10. 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Samá voda... přihořívá... hoří (aneb zdravotní rizika z vody)
Přednášející: Dr. Ing. Pavla Šmejkalová
Datum: 1. 11. 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: NMR spektroskopie – (ne)tradiční nástroj analýzy struktury molekul
Přednášející: prof. Ing. Richard Hrabal, CSc.
Datum: 15. 11. 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Jak počítače pomáhají vyhledávat nová léčiva
Přednášející: prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.
Datum: 29. 11. 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Biopaliva tvořená mikroorganismy: od ethanolu přes butanol k biovodíku
Přednášející: prof. Dr. Ing. Petra Patáková
Datum: 13. 12. 2022

Akademie mládeže 2020 – program 53. ročníku s odkazy na záznamy přednášek:

Téma: Virové pandemie byly, jsou a budou
Přednášející: doc. Ing. Dr. Michaela Rumlová
Odkaz na přednášku (zveřejněna 15. 10. 2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Moderní trendy v potravinářství – zaměření na cereální chemii, technologii a výživu
Přednášející: doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.
Odkaz na přednášku (zveřejněna 21. 10. 2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Zachrání nás bioplasty?
Přednášející: Ing. Lenka Malinová, Ph.D.
Odkaz na přednášku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Satelitní analýza ovzduší
Přednášející: doc. Ing. František Skácel, CSc.
Odkaz na přednášku: přednáška neuskutečněna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Kam s ní? Ukládání elektřiny z obnovitelných zdrojů do baterií a průtočných baterií
Přednášející: prof. Ing. Dr. Juraj Kosek
Odkaz na přednášku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Role fluorovaných sloučenin v současném světě 
Přednášející: prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.
Odkaz na přednášku