Akademie mládeže

VŠCHT v Praze a Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy pořádají pro studenty gymnázií, odborných škol i ostatní zájemce z řad veřejnosti již 56. ročník Akademie mládeže. Přednášky se každoročně konají vždy v úterý od 17 hodin v posluchárně B II v budově B VŠCHT (Praha 6 – Dejvice, Technická 1903).  Informace k přednáškám na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz

Akademie mládeže 2023 – program 56. ročníku:

Téma: Proč se neobejdeme bez polymerů
Přednášející: prof. Ing. Petr Sysel, CSc.
Datum: 3. 10. 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Co víme o pohybu nádorových buněk a jak se ho snažíme zastavit
Přednášející: Mgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.
Datum: 17. 10. 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Chytré polymery, podněty a odezvy
Přednášející: RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D.
Datum: 31. 10. 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Chemikálie a paliva z biomasy – chemie budoucnosti?
Přednášející: doc. Ing. David Kubička, Ph.D. MBA
Datum: 7. 11. 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Co všechno umí a neumí mikroorganismy
Přednášející: prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
Datum: 28. 11. 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Přírodní psychoaktivní látky
Přednášející: doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Datum: 12. 12. 2023

Akademie mládeže 2020 – program 53. ročníku s odkazy na záznamy přednášek:

Téma: Virové pandemie byly, jsou a budou
Přednášející: doc. Ing. Dr. Michaela Rumlová
Odkaz na přednášku (zveřejněna 15. 10. 2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Moderní trendy v potravinářství – zaměření na cereální chemii, technologii a výživu
Přednášející: doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.
Odkaz na přednášku (zveřejněna 21. 10. 2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Zachrání nás bioplasty?
Přednášející: Ing. Lenka Malinová, Ph.D.
Odkaz na přednášku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Satelitní analýza ovzduší
Přednášející: doc. Ing. František Skácel, CSc.
Odkaz na přednášku: přednáška neuskutečněna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Kam s ní? Ukládání elektřiny z obnovitelných zdrojů do baterií a průtočných baterií
Přednášející: prof. Ing. Dr. Juraj Kosek
Odkaz na přednášku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: Role fluorovaných sloučenin v současném světě 
Přednášející: prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.
Odkaz na přednášku