Český zahrádkářský svaz

Český zahrádkářský svaz, přesněji Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha-město, spolupracuje se Stanicí přírodovědců DDM hl. m. Prahy již dlouhou řadu let. V posledních letech je to především na spolupořádání krajských kol odborných soutěží "Mladý zahrádkář" a "Floristická soutěž", které od doby jejich vzniku probíhají v našem areálu. Jako doplněk našich společných aktivit se průběžně konají i zahrádkářské přednášky pro širokou veřejnost. Pro aktuální přednášky prosím sledujte naše webové stránky.

Výběr z již proběhlých přednášek:

15. 2. 2017 – Pokojové květiny
– nejčastěji pěstované druhy a některé novinky na trhu
– běžné pěstitelské chyby a rizika při pěstování
– ochrana před chorobami a škůdci
Přednáší paní Ing. Naděžda Fúsková (Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9)

22. 2. 2017 – Bylinky, tonizující a kořeninové rostliny
– tradiční i méně známé nové druhy
– pěstování doma i za oknem či na balkoně
– účinné látky a jejich využití v kosmetice, léčitelství, jako koření a v ochraně rostlin
Přednáší paní Ing. Marie Havlíčková (Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9)

Přednášky spojené s diskuzí se konaly od 18 hodin a vstup byl zdarma.