DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Přednášky k olympiádám a soutěžímStanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy ve spolupráci s Informačním centrem pro přírodovědné soutěže (ICPS) při Gymnáziu Botičská zve na cyklus přednášek určený pro účastníky odborných olympiád a soutěží. Přednášky jsou vhodné zejména pro postupující do krajských kol Biologické olympiády, Chemické olympiády, Ekologické olympiády, Mladého zahrádkáře a Botanické soutěže, ale také pro všechny další zájemce o přírodovědné obory bez ohledu na věk. Témata jsou volena vzhledem k zaměření ročníku a kategorie dané soutěže. Přednášky se konají ve vybraných termínech (předcházejících krajským kolům zmíněných soutěží) v prostorách Gymnázia Botičská nebo v přednáškovém sále hlavní budovy Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Trojice hodinových přednášek začíná obvykle v 16.30 hodin a není třeba se na ně přihlašovat. Naopak na laboratorní cvičení je vzhledem k omezené kapacitě laboratoří potřeba se předběžně registrovat! Vstup na všechny přednášky i laboratorní cvičení je zdarma. Více informací na webových stránkách ICPS nebo na e-mailové adrese: hrdina@ddmpraha.cz