Přednášky k olympiádám a soutěžím

Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy si jako pořadatel krajských kol odborných olympiád, dovoluje pozvat zájemce na cyklus přednášek určený pro účastníky soutěží, které pořádá Informační centrum pro přírodovědné soutěže (ICPS) při Gymnáziu Botičská. Přednášky jsou vhodné zejména pro postupující do krajských kol Biologické olympiády, Chemické olympiády, Ekologické olympiády, Mladého zahrádkáře a Botanické soutěže, ale také pro všechny další zájemce o přírodovědné obory bez ohledu na věk. Témata jsou volena vzhledem k zaměření ročníku a kategorie dané soutěže. Přednášky se konají ve vybraných termínech (předcházejících krajským kolům zmíněných soutěží) v prostorách Gymnázia Botičská.
Trojice hodinových přednášek začíná obvykle v 16.00 hodin a není třeba se na ně přihlašovat. Naopak na laboratorní cvičení je vzhledem k omezené kapacitě laboratoří potřeba se předběžně registrovat! Vstup na všechny přednášky i laboratorní cvičení je zdarma. Více informací, aktuální program a termíny přednášek najdete na webových stránkách ICPS nebo na e-mailové adrese: hrdina@ddmpraha.cz

Program pro školní rok 2023/2024:

Biologická olympiáda A a B – úterý 24. 10. 2023
16.00  Mgr. Kateřina Bezányiová (PřF UK) – Parazitické manipulace
17.00  Ing. Radek Vítek (FAPPZ ČZU) – Parazitická DNA
18.00 

Biologická olympiáda C a D – úterý 3. 10. 2023
16.00  Mgr. Marie Smyčková (FLD ČZU) – Dynamika lužních lesů
17.00  Mgr. Tereza Matějková (PřF UK) – Obratlovci lužního lesa
18.00  Mgr. Lucie Hrůzová (CHKO Český Kras) – Hmyz lužního lesa

Chemická olympiáda A – středa 29. 11. 2023
16.00  Ing. Tatiana Nemirovich (ÚOCHB) – Spektroskopie
17.00 
18.00