DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Přednášky k olympiádám a soutěžímStanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy ve spolupráci s Informačním centrem pro přírodovědné soutěže (ICPS) při Gymnáziu Botičská zve na cyklus přednášek určený pro účastníky odborných olympiád a soutěží. Přednášky jsou vhodné zejména pro postupující do krajských kol Biologické olympiády, Chemické olympiády, Ekologické olympiády, Mladého zahrádkáře a Botanické soutěže, ale také pro všechny další zájemce o přírodovědné obory bez ohledu na věk. Témata jsou volena vzhledem k zaměření ročníku a kategorie dané soutěže. Ve vybraných termínech, před konáním krajských kol zmíněných soutěží, se v přednáškovém sále hlavní budovy Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy v Drtinově ulici 1a uskuteční vždy trojice hodinových přednášek. Přednášky jsou zdarma, začínají vždy v 16.30 a není třeba se předem přihlašovat. Více informací na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz