Přednášky k olympiádám a soutěžím

Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy si jako pořadatel krajských kol odborných olympiád, dovoluje pozvat zájemce na cyklus přednášek určený pro účastníky soutěží, které pořádá Informační centrum pro přírodovědné soutěže (ICPS) při Gymnáziu Botičská. Přednášky jsou vhodné zejména pro postupující do krajských kol Biologické olympiády, Chemické olympiády, Ekologické olympiády, Mladého zahrádkáře a Botanické soutěže, ale také pro všechny další zájemce o přírodovědné obory bez ohledu na věk. Témata jsou volena vzhledem k zaměření ročníku a kategorie dané soutěže. Přednášky se konají ve vybraných termínech (předcházejících krajským kolům zmíněných soutěží) v prostorách Gymnázia Botičská.
Trojice hodinových přednášek začíná obvykle v 16.30 hodin a není třeba se na ně přihlašovat. Naopak na laboratorní cvičení je vzhledem k omezené kapacitě laboratoří potřeba se předběžně registrovat! Vstup na všechny přednášky i laboratorní cvičení je zdarma. Více informací, aktuální program a termíny přednášek najdete na webových stránkách ICPS nebo na e-mailové adrese: hrdina@ddmpraha.cz

Program pro školní rok 2021/2022: v přípravě

Program pro školní rok 2019/2020:

Soutěž Termín Přednášky

Chemická olympiáda

kategorie A

středa

27. 11. 2019

16.30 doc. Ing. Jan Budka, Ph.D. (VŠCHT) – Karboxylové kyseliny

17.30 doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (PřF UK) – Speciální formy uhlíku

18.30 Ing. Bc. Lukáš Tomaník (VŠCHT) – Kvantová mechanika

Biologická olympiáda

kategorie A, B

úterý 

5. 11. 2019

16.30 Obojživelnící a plazi

17.30 prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF UK) – Bílé krvinky

18.30 Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. (PedF UK) – Obrana měkkýšů

Ekologická olympiáda

pondělí

4. 11. 2019

16.30 RNDr. Jan Hovorka, PhD. (PřF UK) – Kvalita ovzduší

17.30 Bc. Karolína Jdeníšová (PřF UK) – Kvalita vod

18.30 Mgr. Lucie Buchbauerová (PřF UK) – Kvalita půd

Biologická olympiáda

kategorie A, B +

Botanická soutěž

úterý

22. 10. 2019

16.30 RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D. (PřF UK, BIOCEV) – Bakterie a imunitní systém člověka

17.30 doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (PřF UK) – Chemická obrana rostlin

18.30 RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. (PřF UK) – Sebeobrana rostlin

Biologická olympiáda kategorie C, D

středa

16. 10. 2019

16.30 Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (PřF UK) – Ryby

17.30 Mgr. Jan Rydlo (BÚ AV) – Vodní rostliny

18.30 Ing. Hana Šípková, Ph.D. (FŽP ČZU) – Vodní členovci

Exkurze pro účastníky BiO

neděle

13. 10. 2019

Za houbami krajem Maxe Švabinského (Česká Třebová)

exkurzi vede mykolog Mgr. Petr Zehnálek (PřF UK, NM Praha)

Exkurze pro účastníky BiO

neděle

22. 9. 2019

Podzimní Karlštejn

vede entomolog Ing. Bc. David Sommer (PřF UK, FŽP ČZU) a arachnoložka Helena Rothová (PřF UK)

Biologická olympiáda kategorie C, D

sobota

11. 5. 2019

Laboratorní cvičení

10.00 Mgr. Vlasta Čepelová (GYBOT) – Trávení 

12.30 Jakub Hradečný (PřF UK) – Masožravé rostliny

naplněná kapacita, všem přihlášeným byl poslán potvrzovací e-mail – změny hlaste na sima@gybot.cz

Biologická olympiáda 

kategorie C, D

úterý

7. 5. 2019

16.30 Mgr. Tereza Matějková (BIOCEV, PřF UK) – Vylučovací soustava živočichů

17.30 Mgr. Stanislav Vosolsobě (PřF UK) – Masožravé rostliny

18.30 Mgr. Karel Kodejš (PřF UK) – Trávení u obratlovců

Chemická olympiáda kategorie B

pondělí

29. 4. 2019

16.30 Ing. Ondřej Šimůnek (VŠCHT) – Areny

17.30 Bc. Markéta Tomandlová (VŠCHT) – Beketovova řada

18.30 Bc. Lukáš Tomaník (VŠCHT) – Jodometrie

Biologická olympiáda

kategorie A a B

úterý

2. 4. 2019

16.30 Mgr. Michael Mikát (PřF UK) – Sukcese ekosystémů očima zoologa

17.30 Mgr. Jiří Pergner, Ph.D., (ÚMG AV ČR) – Ontogeneze obratlovců aneb „Není většího životního úspěchu než správně odgastrulovat.“

18.30 MUC. Daniel Bohutínský (LF HK UK) – Prenatální diagnostika a porod

Chemická olympiáda

kategorie C

pondělí

1. 4. 2019

16.30 RNDr. Jan Havlík, Ph.D., (VŠCHT) – Kovy a nekovy, ideální plyny 

17.30 Ing. RNDr. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D., (ČVUT) – Jaderná chemie

18.30 Ing. Vladimír Palivec (VŠCHT) – Termochemie