DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

S přírodovědcem na cestách"S přírodovědcem na cestách" je pásmo cestovatelských promítání z celého světa určené široké veřejnosti. V prezentacích jsou navštívené země představeny z pohledu cestovatelů nevyužívajících komerční a turistické možnosti cestování. Promítání je tak vždy pohledem na zajímavá a často i téměř neznámá místa, která bychom v katalogu cestovních kanceláří hledali marně. Valná část prezentací je věnována fauně a flóře navštíveného místa.

Promítání probíhají v sále Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy po celý školní rok (obvykle jednou za měsíc) a vstupné je 20 Kč. Informace o následujících promítáních naleznete v aktualitách na našich webových stránkách. Navštívili jste nějaké zajímavé místo naší planety? Přijďte se o své zážitky podělit s příznivci přírody a cestování na Stanici přírodovědců! Informace na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz