MHD panel

Vznik kroužku tramvajových modelářů se datuje někdy do roku 1986–88, kdy byl ještě součástí železničních modelářů. Pak se s přibývající členskou základnou osamostatnil.

Kolejiště kroužku ve svém začátku byla jen malá deska o rozměrech asi 120 x 60 cm s jednokolejným oválem a jednou zastávkou. S tímto „kolejištěm“ (foto 1) jsme absolvovali i Všeobecnou československou výstavu v roce 1991 na pražském Výstavišti v Holešovicích.

Vznik velkého kolejiště se datuje právě do roku 1991, kdy jsme získali prostor a kolejiště navrhli jako dvě rozpojitelné desky, každá o rozměrech 150 x 150 cm. První dokončená část se účastnila výstavy v Křižíkových pavilonech na Výstavišti ve dnech 3. – 15. 3. 1993.

Po dokončení (foto 2) se kolejiště několikrát rekonstruovalo a také několikrát přesouvalo po různých místnostech Stanice techniků. V nejposlednějším stádiu bylo kolejiště „rozprostřeno“ nejen uprostřed místnosti, ale i po jejím obvodu a byla provozní i trolejbusová trať. Následovala ještě výstava Model hobby ve Veletržním paláci ve dnech 15. – 18. 10. 1998. Pak to vypadalo, že tramvajové modelářství ve Stanici techniků skončí. Tehdy nějak přestal být zájem, děti odrostly a noví zájemci se nehlásili…

Položení základů současného velkého kolejiště (foto 3 až foto 7) se datuje někdy po roce 2004, kdy kroužek tramvajových modelářů (dnes Modeláři MHD) „vstal z popela“ a získal definitivní prostory v suterénu budovy na opačném konci chodby, než kde sídlí železniční kolejiště. Provoz máme na dvou rozchodech – normální 1.435 mm (HO) a úzký 1.000 mm (HOm). Celé kolejiště je ovládaní pomocí digitální DCC centrály ROCO Z21. Tramvaje jsou napájené trolejovým vedením. Máme také v částečném provozu autobusovou trať realizovanou jako „Car system“ od fy Faller.

První velká rekonstrukce, resp. modernizace, započala před letními prázdninami 2017, vlastně trvá dodnes a asi ještě dlouho trvat bude. Nicméně kolejiště zůstává nyní i při prováděných modernizačních pracích stále provozní.

Spoustu fotografií je možné zhlédnout na facebooku

Více o kroužcích MHD modelářů zde.


Galerie