Modelové kolejiště

Historie železničních modelářů v Karlíně se začala psát již v 50. letech minulého století a v krátkém čase se jejich činnost spojila s pražským Domem pionýrů a mládeže a výchovou mladých modelářů. V 60. a 70. letech vybudovali v prostorách karlínského domu dětí velké kolejiště a jejich modelářský kroužek byl hojně navštěvován. Když vznikla nová Stanice techniků v Podbabě, přestěhovali se železniční modeláři do nových prostor. Jejich kolejiště se však přestěhovat nepodařilo, takže v nových suterénních prostorách bylo nutné začít stavět kolejiště nové.

Prvotní návrh projektu nového kolejiště z roku 1979 již obsahoval záměr postavit model vedlejší trati v krajině Posázaví. Následně byl po mnohých diskuzích projekt upřesněn a v průběhu 80. let začalo vznikat kolejiště s motivy Posázavského pacifiku. Podoba stanic a jejich okolí odpovídá 70. letům a tuto epochu dodržují modeláři do dnešních dnů. Zpočátku vznikl svařený ocelový rám, který spolu s bytelnými dřevěnými deskami tvoří oporu kolejiště i krajiny. Pokládka kolejí a modelování krajiny se skalnatými srázy, lesy a množstvím umělých drážních staveb probíhala až do poloviny 90. let. Současně vznikala i podzemní skrytá část, díky níž je možné simulovat také provoz na hlavní trati ústící do velké stanice přímo před očima diváků.

Provoz na kolejišti již od počátků zajišťují výpravčí v jednotlivých stanicích. Ti musí v souladu s předpisy organizovat provoz, domlouvat se s ostatními výpravčími a zajistit bezpečnost cestujících i nákladu. Tuto práci si vyzkouší každý člen kroužku. Společně s dalším výkladem o železničních reáliích tak mladí modeláři získávají povědomí o provozu na skutečné železnici. Hlavní činností kroužku je však práce v dílně na modelech budov nebo vozidel. Práce s nářadím, stavba jednoduchých i složitějších budov a modelů, tvorba krajinných detailů nebo zapojování základních elektrických obvodů. Kdo se v této práci osvědčí a má chuť v ní pokračovat, ten se časem přesune na modelové kolejiště, aby pokračoval v jeho rozvoji.

Současné modelové kolejiště se snaží držet krok s dobou. Viditelnou proměnou prochází krajina, kde nesmělé začátky s novými modelářskými postupy v posledních letech nahradily masivní přestavby celých stanic včetně okolní krajiny. Vždyť některé části krajiny a kolejí leží na svém místě již 30 let a jako na skutečné železnici je obnova nezbytná. V provozu se také uchytilo digitální řízení modelů a složité elektronické obvody na mnoha místech již nahradily programovatelné mikropočítače.

Po celou dobu fungování železničních modelářů a jejich modelového kolejiště při podbabské Stanici techniků DDM hl. m. Prahy byla jejich existence spojena s výchovou mládeže a především s rozvojem jejich dovedností a znalostí. Pro některé byla tato zkušenost odrazovým můstkem v jejich další kariéře a někteří tomuto koníčku propadnou na zbytek života. Pro většinu zůstává modelářský kroužek i po letech radostnou vzpomínkou na dobu jejich dětství.

Podívejte se na průjezd kolejištěm.
Více o kroužcích železničních modelářů zde.