Vertikální pískoviště

Herní zařízení
Vertikální pískoviště Leonardo da Vinci je ohlédnutím za, pro naši dobu romantickým, obdobím nástupu mechanizace v lidské činnosti. Základy této ohromující lidské dovednosti a jednotlivých technologických skoků byly položeny už starověkými učenci a vynálezci především v době antické, v obecném povědomí jsou ale zastoupeny populárním dílem renesančního génia Leonarda da Vinci s jeho neopakovatelnou estetikou. K ní se hlásí i návrh technického herního prvku hřiště před Stanicí techniků.

Popis funkcionality
Herní zařízení je navrženo pro hry s pískem a též jako simulátor základních mechanických principů, vyskytujících se například v historických mlýnských zařízení, které má Vertikální pískoviště evokovat. Provoz mechanismu Vertikálního pískoviště vyžaduje aktivní spolupráci více dětí, které se musí domluvit, což je žádoucí z důvodů sociálních i pedagogických. Základem tvarosloví Vertikálního pískoviště je hranol o půdoryse 2,4 x 2,4 m a výšky 5 m a sestává ze tří částí, z čehož dvě (spodní a horní) obsahují mechanismy převodů, které jsou zcela chráněny transparentními zábranami před dosahem dětí. Takto děti bezprostředně uvidí chod všech mechanismů, aniž by byly jakkoliv ohroženy. Prostřední část prvku a jeho čtyři stěny jsou určeny pro hru s pískem a tvoří ji zvýšená plošina s různými typy pískových her. Plošina je zpřístupněna typickými mlynářskými schody.
Spodní mechanismus tvoří paleční kolo na průběžné centrální hřídeli s dvěma kladnicemi (nazývanými též céví). Centrální hřídelí je propojen též horní mechanismus s palečním kolem, cévím a vačkovým kolem s hamrem; ve střední části určené pro hru je tato hřídel zapouzdřena v trubce pro ochranu dětí. Do pohybu se mechanismus uvádí dvěma klikami umístěnými po jedné straně hranolu. Převod palečních kol na společné hřídeli spolu s kladnicemi rozhýbe soukolí ve spodní i horní části, podávací pás na písek s kapsami na jednom z boků a na vrcholu stavby také tzv. mlýnské perutě ve tvaru vodorovného kříže s plátěnými křidélky. Perutě jsou zde umístěny pro celkový vizuální efekt. V horní části mechanismus pohání přes vačkové kolo i malý hamr, který vydává typické pravidelné klapání. Pro distribuci písku na herní plošinu slouží již zmíněný podávací pás se vsypem na síto a také řetězová kladka se dvěma kyblíky umístěná po straně hranolu. Na plošině se pak nachází soustava trubic pro skluz písku, miskové váhy a kulatý stoleček s otočným „hrabítkem“ na tvarování pískových prstenců.