DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků
Stanice techniků

Ateliér tvůrčího psaní a autorské tvorby (12 - 18 let) 2021/2022

Baví tě psát, ale zatím tvoříš jen do šuplíku? Chtěl/a bys, aby tvoje texty někdo četl?
Ateliér tvůrčího psaní je určen pro malé spisovatele/spisovatelky od 12 let. Děti se budou věnovat rozvíjení své fantazie a svých tvůrčích schopností tvůrčím psaním. Na stylistických cvičeních poznají, jaké jsou zákonitosti jednotlivých žánrů, jak napsat příběh, báseň, detektivku, pohádku či článek. Sám/sama nebo spolu s ostatními. Výstupem budou texty, které se budeme snažit vydat, ať už pro veřejnost nebo ve svém časopise.
Co se naučíme: rozvíjet vlastní chuť psát, pracovat s textem, rozpoznávat literární žánry a umět v nich tvořit, zaujmout čtenáře, budovat zápletku a tvořit příběh.

Ateliér autorské tvorby
Kdo je autorský herec a jak tvoří? Autorský herec vychází při výstavbě divadelního představení ze sebe, svých témat, nápadů, zážitků, svých textů, pohybu, zkrátka ze svých předností. Ateliér je určen pro děti, které mají rádi divadlo a zároveň rádi tvoří svoje texty, hudbu, vyjadřují se pohybem nebo jsou třídním klaunem a aspirují na kariéru stand-up komika. Kroužek se pohybuje mezi divadlem a tvůrčí dílnou. Výstupem bude autorský tvar každého účastníka (přednes svého vlastního textu / divadelní kousek / recitace / komický gag apod.), který se spojí v jeden autorský celek.
Co se naučíme: Práci s hlasem, tělem, textem – používání svých předností k vytváření divadla a svého autorského kusu.

Lektorka:
Monika Tintěrová – autorka, básnířka a performerka, absolventka hebraistiky a učitelka hebrejštiny, studentka herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku. Podílela se na autorském představení Living room – exploring of intimacy skupiny Teatron ha-Merchav v
Jeruzalémě; byla jednou z aktérek v Divadle utlačovaných v brněnském BURANTEATRu, v současnosti zkouší ve spolupráci s Tancem Praha novou podobu projektu Jáma lvová; dále projekt Autoteatro; připravuje autorské představení Kabaret. Na jaře 2021 ji vyjde básnický debut Starý paní mají v ústech porcelán.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2600 Kč
Cena za pol.: 1400 / 1400 Kč
Cena zahrnuje:  garantujeme 15 lekcí za pololetí
PÁ 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Dramec - divadelní soubor Babočky
Divadelní kroužek II
Dramec - divadelní přípravka
Divadelní ateliér – individuálka
Divadelní soubor - Divadlo Amatérů
English - předškoláci II
Divadelní soubor - Čtyřlabuť
ZŠ Pernerova - Tvořivá dramatika
Divadelní soubor - Re-generace
Zpívánky pro předškoláky