Divadlo a literatura

Dramatická výchova a divadlo je ideální činností pro sociální, osobnostní a umělecký rozvoj jedince. Umožňuje mu osvojovat si různé role, porozumět druhým lidem, komunikovat verbálně i neverbálně, improvizovat, spolupracovat s druhými.

Dramec
Od dramatických her a cvičení k divadelnímu představení.
Lektorka: Hana Vondráková
Dramec pro nejmenší (4–6 let); středa: 14.00–15.00
Dramec – divadelní přípravka (6–8 let); úterý: 15.30–16.25
Dramec – muzikál (8–12 let); úterý: 14.00–15.25
Dramec – divadelní soubor Divočiny (8–12 let); čtvrtek: 14.15–15.45
Dramec – divadelní soubor Babočky (od 11 let); čtvrtek: 16.00–17.30

Divadelní ateliér 15+
Sdílet, objevovat, tvořit pro sebe i pro diváky. Práce s textem, improvizace, autorské divadlo.
Lektor: Jan Mrázek
středa: 16.00–18.00

Talentovky na SŠ, VŠ – pohyb, zpěv, herecký projev, přednes
Příprava na talentové zkoušky na SŠ a VŠ hereckého a pedagogického zaměření. Intenzivní individuální průprava ve skupině 2–3 žáků. Pro zájemce od 13 let.
Lektorka: Nikola Šroubková
pondělí: 17.00–18.00

Ateliér tvůrčího psaní
Rozvíjení vlastní chuti psát a tvůrčích schopností, práce s textem v různých literárních žánrech, inspirace literaturou a její kritické vnímaní. Probíhá v Muzeu literatury.
Lektorka: Kateřina Špronglová

Ateliér tvůrčího psaní 4teens (od 13 let); čtvrtek: 17.00–18.30

Informace: Hana Vondráková, vondrakova@ddmpraha.cz, 222 333 875