Vzdělávací programy

V rámci vzdělávacích programů vám nabízíme tematicky ucelené bloky, které svým obsahem a formou mohou doplnit, rozvinout či obohatit učivo všech stupňů škol. To vše prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod, které, kromě důrazu na odborný obsah, podporují pozitivní vztahy ve skupině účastníků a kreativní přístup dětí. Programy jsou koncipovány pro celou třídu. Při specifickém charakteru programu žáci pracují v menších skupinách, které umožňují individuální přístup a koncentrovanou práci.

Cena: 80–120 Kč za žáka. Minimální cena je 500 Kč.

Informace o objednávání programu: Hana Vondráková, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 875

Filtr