Vzdělávací programy

V rámci vzdělávacích programů vám nabízíme tematicky ucelené bloky, které svým obsahem a formou mohou doplnit, rozvinout či obohatit učivo všech stupňů škol. To vše prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod, které kromě důrazu na odborný obsah podporují pozitivní vztahy ve skupině účastníků a kreativní přístup dětí. Programy jsou koncipovány pro celou třídu. Při specifickém charakteru programu žáci pracují v menších skupinách, které umožňují individuální přístup a koncentrovanou práci.

 

Filtr