DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Vzdělávací programy

V rámci vzdělávacích programů vám nabízíme tematicky ucelené bloky, které svým obsahem a formou mohou doplnit, rozvinout či obohatit učivo všech stupňů škol. To vše prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod, které kromě důrazu na odborný obsah podporují pozitivní vztahy ve skupině účastníků a kreativní přístup dětí. Programy jsou koncipovány pro celou třídu. Při specifickém charakteru programu žáci pracují v menších skupinách, které umožňují individuální přístup a koncentrovanou práci.

https://www.facebook.com/stanicetechniku/videos/1511202672288910/

Technic team
Výukový program s technickými stavebnicemi LEGO, Merkur a Boffin, určený pro žáky 1. až 5. třídy.
Zážitková výtvarná pedagogika
Akční tvorba, výtvarná fotografie a animace formou zážitkové pedagogiky. Cílem programu je otevření dalším možnostem a experimentům ve výtvarném projevu.
Letem s větrem
Svět leteckého modelářství. Základní konstrukční a aerodynamické zákonitosti. Žáci využívají pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, výsledkem je jednoduché balzové házedlo.
Ateliér fotografie – portrét a fotolaboratoř
Fotografická studie lidské tváře v závislosti na světle, výrazu a míře stylizace. Důležitými souvislostmi jsou etika a estetika i fotochemický proces.
Ateliér fotografie – portrét digitálně
Fotografická studie lidské tváře v závislosti na světle, výrazu a míře stylizace. Důležitými souvislostmi jsou i etika a estetika. Stylizace – experiment se světlem i stylizace v PC editoru Photoshop.
Móda napříč staletími
Jak se oblékali naši předci? Jakou funkci měl oděv před lety a jakou má dnes? Změnilo se něco v našem vnímání módy? Program je rozdělen na dvě části, v první proběhne přednáška a diskuze, druhá část je zaměřena na výtvarnou činnost.
Výtvarný ateliér – akční malba
Otevírání principů základní lidské tvořivosti a podpora komunikační schopnosti a možnosti dětí. Představení vybraných děl akčních malířů. Děti pracují s akrylovými barvami, zažijí si akční výtvarné hry. Mají naprosto volnou ruku v použité barevnosti i tvarové rozmanitosti svých prací. 
Dřevodílna
Práce se dřevem, nástroji a seznámení s pracovním postupem. Výsledkem je malý výrobek ze dřeva.
Programy dramatické a osobnostně-sociální výchovy
Interaktivní dramatické a divadelní programy. Žáci se učí spolupracovat ve skupinách, navzájem se vnímat a respektovat při společné tvorbě. Skrze osobní prožitek si vytváří postoj ke konkrétním společenským a sociálním tématům.
Legomechanika
Osvojení základních znalostí z oblasti fyziky a mechaniky s využitím LEGO modelů.
Na jedné lodi
Prostor pro zážitek ze společného bubnování i radost z výstupu společné tvořivé práce. Příležitost pro účastníka být „sám“ a také „se skupinou“. Rozvoj kreativity, posílení komunikačních dovedností a schopnosti týmové kooperace. Programy mají své téma a příběh, jsou přizpůsobeny konkrétní věkové skupině. Každé dítě má k dispozici svůj nástroj.
Technické vynálezy – parní stroj
Program s využitím stavebnice Merkur. Seznámení s osobností J. Watta a jeho vynálezem – parním strojem, který se žáci pokusí rozpohybovat.
Technické vynálezy – knihtisk
Žáci se seznámí s vynálezem knihtisku v kontextu doby a s osobností vynálezce J. Gutenberga. Stěžejní částí programu je tvorba iniciály za pomoci techniky linorytu.
Po stopách Ayrtona Senny
Svět autodráhového modelářství. Základní znalosti z oblasti mechaniky a konstrukce, stavba papírové karoserie a následně jízdy na autodráze (osm drah, 40 m dlouhá).
Edison, Tesla a já
Do tajů elektrotechniky s využitím stavebnice Boffin.

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Služba převádění ze škol na kroužek je osvědčená cesta pro nejmladší školáky

  VÍCE INFORMACÍ
 • SKLENÍK A TROPICKÉ TERÁRIUM

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevřený Klub Kontejner

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nemáte možnost doma chovat krokodýla, poníka, klokana či varana?

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ