DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Ateliér fotografie – portrét digitálně

Cíl: Cílem programu je fotografická studie lidské tváře v závislosti na světle, výrazu a míře stylizace. Důležitými souvislostmi jsou i etika a estetika.
Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.7.2 RVP ZV (Výtvarná výchova) a 5.6.2 RVP G (Výtvarný obor)
Délka programu: 3 hodiny (180 minut)
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: 8 žáků (zbývající žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: MgA. Jaromír Santler
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace: V první části programu žáci pomocí ateliérových světel a dle pokynů lektora vytvoří několik světelných situací, ve kterých budou mít možnost vidět a fotografovat účin světla na tváři: výraz mladší – starší, tvář širší – užší, světlo ploché – emotivní. Ve druhé části nafotografují, při tradičním světelném schématu, tvář v různých emocích – budou porovnávat pravdivost výrazu s vlastní zkušeností. Třetí část bude věnována stylizaci – experiment se světlem i stylizace v PC editoru Photoshop.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Obnovení činnosti kroužků Klubu Klamovka od 11. 5. 2020

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zálohy na letní tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Příspěvek na kroužek – Aktivní město

  VÍCE INFORMACÍ
 • Podzimní nálada na Klamovce

  VÍCE INFORMACÍ
 • Moderna: Velikonoční tančení

  VÍCE INFORMACÍ
Zemřel Oto Maget
Ve věku 85 let zemřel bývalý ředitel DDM hl. m. Prahy pan PhDr. Oto Maget. Poslední rozloučení se koná 28. 5. ve 13 hodin v Ústřední obřadní síni na hřbitově Olšany.