Zahradní kolejiště před Stanicí techniků

Před Stanicí techniků se již zelená tráva a na kolejích červenají vlaky. Ne že by se ostýchaly, barva naznačuje jejich švýcarský původ. Železnice totiž volně napodobuje část sítě Rhétských drah – trať z Churu do Arosy. Naše modely lokomotiv i vozů samozřejmě typově odpovídají tam provozovaným. Na podrobný popis předlohy ale dojde jindy – tentokrát přinášíme výjevy ze slavnostního zahájení provozu a z prvních jízd. Pro odborníky zveřejňujeme také základní stavební parametry železnice. Podívat se můžete na reportáž TV Praha o zahájení provozu zahradní železnice.

Začátkem května jsme naposledy upravili terén a vyseli trávu. Následně jsme o ni několik týdnů pečovali a mezitím provedli testovací jízdy po trati. Na pár místech bylo potřeba upravit geometrickou polohu poté, co si koleje do štěrku jaksepatří sedly. Také jsme postavili padací most k nádraží uvnitř budovy a dokončili úpravy v místnosti. Drobných změn doznala i vozidla.

V pondělí 3. 6. 2019 jsme odstranili poslední ohrazení prostoru kolejiště. Před pátou hodinou odpoledne se na místě začal srocovat dav očekávající slavnostní zahájení provozu. Propagace tedy byla účinná. Přišly se podívat také děti z dalších modelářských a technických kroužků, které zrovna na Stanici techniků probíhaly.

Po projevu pana ředitele se slova chopil radní hl. m. Prahy Vít Šimral. Zbývalo zajistit propriety ke slavnostnímu otevření. Jelikož ještě železnice nebyla v provozu, nechali jsme pásku do stanice Chur přivézt posádkou nákladního auta. Potom už pan radní mohl použít nůžky na plech a slavnostně zahájit provoz na železnici. Elektrická jednotka ABe 4/12 Allegra si za vydatného pískání začala prorážet cestu z Churu do další stanice.

Tropické teploty nečinily problémy jen lidem, ale také technice, která byla v takovém horku v provozu poprvé. Jednu ze souprav postihlo přehřátí regulátoru napětí a odmítla kvůli tomu pokračovat v jízdě. Problém byl neprodleně vyřešen náhradou elektronické součástky a zbytek večera vlaky jezdily v pořádku. Pro velký zájem o svezení jsme tentokrát nejezdili podle jízdního řádu, ale ještě častěji.

   

   

Technické parametry zahradní železnice Chur – Arosa

Provozovatel DDM hl. m. Prahy  
Modelová velikost IIm  
Měřítko 1:22,5  
Rozchod koleje 45 mm  
Opsané rozměry 42 x 22 m  
Plocha ~ 300 m²  
Délka kolejí 165 m  
Délka trati 128 m  
Počet stanic 5  
Počet zastávek 2  
Minimální poloměr 1200 mm  
Poloměr výhybek 2320 mm  
Počet výhybek 24  
Maximální spád ~ 25 ‰  
Převýšení ~ 800 mm  
Běžná délka dopravní koleje 4 m  

 

   

Systém provozu je zjednodušený, vjezd do stanic zabezpečený lichoběžníkovými tabulkami. Každému traťovému úseku odpovídá speciální žezlo (ze dřeva a plastu), které musí mít vlaková četa u sebe. Vyzkoušeli jsme i další možnost – provoz s vysílačkami. Negativním důsledkem je v takové situaci vysoká hluková zátež – někteří členové příště dostanou místo vysílačky tlumítko.

   

Co nás čeká dále? Především pravidelná údržba kolejového svršku, zalévání a sečení trávníku, sbírání odpadků a podobně. Chtěli bychom postavit staniční budovy a vymodelovat mosty. Ty jsou teď sice funkční, ale vzhledově nedostatečné. Před další tvorbou si ale potřebujeme po letošním náročném jaru trochu vydechnout.

Detailně provedené lokomotivy a vozy jsou krásné na pohled a vyhovují nárokům nás, železničních modelářů, ovšem nejsou vhodné pro menší děti. Od počátku předpokládáme, že bude vhodné pořídit ještě další, jednodušší, které by mohla používat školka a další kroužky Stanice techniků.

Termíny provozu zahradní železnice jsou aktualizovány na titulní stránce webu zeleznicepodbaba.cz. Příští akci ve Stanici technků, při níž bude jezdit také železnice, očekávejte v září.


Galerie