DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

O projektu

Projekt Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008238
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_032
Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání
Název projektu EN: Learning programs as an effective means of linking formal and non-formal (interest) education

Fyzická realizace projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

 

 

 

Jak je projekt financován?
Projekt Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání je financován dotací z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Kdo je do projektu zapojen?
Příjemcem dotace je Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy. Celkem bude zapojeno 46 spolupracujících subjektů a partner – Sdružení pracovníků DDM v ČR.
Co je cílem projektu?
Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a evaluace 72 výukových programů a metodik.
​​​​​​​Na koho jsou výukové programy cíleny?
Výukové programy jsou cíleny na žáky a studenty mateřských, základních a středních škol.
Co programy nabízejí a čeho chtějí dosáhnout?
Všechny programy budou rozvíjet kompetence v rámci zvolených tematických oblastí v kontextu s Koncepcí podpory mládeže na období 2014-2020 a dalšími strategickými dokumenty MŠMT. Jednotlivé výukové programy budou koncipovány tak, aby cíleně podporovaly rozvoj kompetencí: komunikaci v mateřském a cizím jazyce; matematické schopnosti a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií; schopnost práce s digitálními technologiemi; schopnost učit se; podporu sociálních a občanských schopností; smyslu pro iniciativu a podnikavost a kulturní povědomí a vyjádření.... číst dále
Jaké aktivity budou v projektu realizovány?
Všechny aktivity projektu budou koncipovány tak, aby zároveň docházelo k navazování dlouhodobějších partnerství mezi školami a školskými zařízeními zajišťujícími neformální (zájmové) vzdělávání v prostředí středisek volného času a domů dětí a mládeže, případně dalšími organizacemi zajišťujícími neformální vzdělávání jako jsou knihovny, muzea, skanzeny, zoologické zahrady apod. ...číst dále

Také by vás mohlo zajímat:

 • Audiopříběhy Baboček

  VÍCE INFORMACÍ
 • 11. května – otevření zájmových kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Angličtina pro mladší – tvary

  VÍCE INFORMACÍ
 • AREÁL UZAVŘEN

  VÍCE INFORMACÍ
 • Krmení mangusty trpasličí

  VÍCE INFORMACÍ
Zemřel Oto Maget
Ve věku 85 let zemřel bývalý ředitel DDM hl. m. Prahy pan PhDr. Oto Maget. Poslední rozloučení se koná 28. 5. ve 13 hodin v Ústřední obřadní síni na hřbitově Olšany.