DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Co je cílem projektu?Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a evaluace 72 výukových programů a metodik.