DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Jak je projekt financován?Projekt Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání je financován dotací z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.