DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Kdo je do projektu  zapojen?Příjemcem dotace je Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy. Celkem bude zapojeno 46 spolupracujících subjektů a partner - Sdružení pracovníků DDM v ČR.