DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Dům dětí a mládeže BílinaDům dětí a mládeže Bílina zajišťuje přípravu a ověření výukových programů Zapomenuté řemeslo - mlynář (I-III) a Vánoční tradice v Čechách (I-III).