Já a moje vlast III (1. - 2. ZŠ)

Program je určen žákům 1. a 2. ročníku ZŠ
Cílem programu je zvýšit účastníkům podvědomí o dobrovolnických aktivitách, občanské společnosti.
Mezilidské vztahy. Zvýšení znalostí o České republice.
• co je to dobrovolnictví;
• jak dobrovolnictví prospěšné společnosti a co může přinést samotnému dobrovolníkovi;
• o možnostech dobrovolnictví ve svém okolí;
• znalostí aktivity o České republice
• trénink komunikace a sociálních vztahů
Aktivity probíhají celkem 16 hodin vyučovacích hodiny v blocích.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Já a moje vlast III včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 - Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi


Galerie