Obratlovci II (3. - 5. ZŠ)

Program je určen žákům 3. – 5. ročníku ZŠ
Výukový program Obratlovci II obsahuje konkrétní výchovně vzdělávací aktivity, které umožní dětem
kontakt se živou přírodou. Program je rozdělen do několika bloků (Třídíme obratlovce, Chování zvířat
- etologie, Stopujeme zvířata, Pomáháme volně žijícím zvířatům - ve městě, v naší přírodě,
Pomáháme ohroženým druhům - smysl zoo, záchranné programy in situ, Chováme rybičky a
obojživelníky, Chováme plazy, Chováme drobné savce). Jednotlivé bloky je možné prezentovat buď
jednotlivě, nebo v navazujících blocích, dle aktuálních potřeb škol.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Obratlovci II včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 - Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi


Galerie