Pálava - centrum kultury jižní Moravy II (3. - 5. ZŠ)

Program je určen žákům 3. – 5. ročníku ZŠ
Cílem výukového programu je seznámit děti s kulturou a vývojem našich předků na Pálavě, která je v
blízkosti našeho domova a kterou často děti ani neznají. Naše výukové programy je seznámí s
přírodním prostředím a kulturním dědictvím této vzácné lokality. Pálava je místem mimořádného
kulturního a přírodního bohatství, a je zařazena od roku 1986 do památek UNESCO.
Hodinová dotace výukového programu je 16 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Přesné
rozdělení aktivit do časového harmonogramu záleží na konkrétní situaci, kterou nelze předem
stanovit. Jednotlivé aktivity mají přesnou časovou dotaci, záleží však na lektorech, jak jednotlivé
bloky konkrétně rozprostřou. Pro naši cílovou skupinu jsme výukový program rozdělili do tří
atraktivních bloků, které proběhnou ve dvou po sobě jdoucích dnech.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Pálava - centrum kultury jižní Moravy II včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 - Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi


Galerie